Glemte politikerne den forenings-baserede eliteidræt

Glemte politikerne den forenings-baserede eliteidræt

– i årets budgetaftale? skriver CARSTEN PROVSTGAARD

LÆSERBREV: Den foreningsbaserede talent- og eliteidræt har i en lang årrække leveret imponerende resultater til Hvidovre Kommune. Vi har kunnet glæde os over DM-medaljer, OL-atleter, EM og VM medaljer, og meget mere. Dette skyldes det solide fundament, der er blevet opbygget over mange år, hvor kommunen har ydet et årligt tilskud på cirka 1,1 million kroner for at sikre talent- og elitearbejdet i vores lokale idrætsforeninger.

Men med budgetforliget for 2024 har fundamentet, som vores foreninger har bygget op, taget alvorlig skade. Uden hensyntagen til de konsekvenser, som dette træk ville have, besluttede politikerne at fjerne hele 740.000 kroner fra puljen med virkning fra januar 2024. Dette er sket oven i de allerede eksisterende besparelser på idrætsområdet, herunder nedskæringer i aktivitetstilskuddet, reducering og nedlæggelser af puljer og en fuldstændig afskaffelse af de årlige idrætshædringer.

Det vedtagne budgetforlig vil således kaste en mørk skygge over talent- og elitearbejdet, som frivillige ildsjæle har arbejdet så hårdt på at opbygge gennem mange år. Dette træk truer grundlaget for vores talent- og eliteidræt og efterlader os med spørgsmålet: Har politikerne glemt den enorme værdi, som talent- og eliteidrætten bringer til vores kommune?

Idrætsforeningerne har givet utallige frivillige timer for at udarbejde kvalificerede ansøgninger til talent- og elitepuljen. Ansøgningerne blev indleveret inden den fastsatte deadline den 1. oktober, altså før budgettet blev vedtaget. Det er en stor skuffelse og en overraskelse, at politikerne har valgt at ændre spillereglerne midt i spillet.

Vi anmoder indtrængende om, at politikerne overvejer denne beslutning og finder en alternativ kilde til besparelsen, eventuelt fra kommunens kassebeholdning. Hvis dette ikke er muligt, kræver situationen en omhyggelig dialog med forvaltningen og idrætsforeningerne for at fastlægge en strategi for tildelingen, både nu og i fremtiden.

Vi opfordrer også til, at der udarbejdes en officiel meddelelse til vores idrætsforeninger, der forklarer baggrunden for budgetforliget og de alvorlige konsekvenser, som idrætten står overfor.

Dette er en tid, hvor vi alle skal arbejde sammen for at bevare og fremme talent- og eliteidrætten i vores dejlige kommune. Vi håber, at politikerne vil lytte til vores bekymringer og tage de nødvendige skridt for at beskytte en værdifuld del af vores samfund.

Med venlig hilsen

Carsten Provstgaard

Formand Idrætsrådet Hvidovre