God fornøjelse med budgettet

God fornøjelse med budgettet

Ugens Kommentar

UGENS KOMMENTAR: Som man kan læse i denne uges avis, er der kommet ønsker fra borgerne om, hvad kommunens og dermed vores allesammens penge skal bruges på, når det kommende budget for perioden 2024-2028 vedtages.

Det er bestemt ikke dårlige ideer, der er kommet fra de deltagende på "Deltag Hvidovre", men flere af dem ligger nok realistisk set ret langt væk fra virkeligheden. Streetfood marked foran Rådhuset, f.eks. Det er vel alt andet end lige ikke Hvidovre Kommune, der kan eller skal tilvejebringe den slags kommercielle-kulturelle indslag i vores hverdag?

Ønskerne fra "Deltag Hvidovre" står i øvrigt lidt i modsætning til den larmende tavshed, der p.t. er fra politikerne om, hvad de gerne vil med årets budget. Men det skyldes velsagtens, at der foregår svære forhandlinger frem til det endelige budget er lukket og underskrevet den 3. oktober 2024?.

Ser man nærmere på, hvad der fra forvaltningen er foreslået af besparelser, så ser det dog ikke ud til, at der er mange områder, der går fri. F.eks. foreslås det, at kolonihaveindsatsen droppes. Det vil nok glæde dem, der bor i kolonihaveområderne i lidt for store kolonihavehuse. Det forelsås også, at en skolekoloni sælges, hvormed en lang historisk tradition for at at sende vores børn afsted på tiltrængt sommerkoloni velsagtens vil slutte. Når det er sagt, så var det så svært at rekruttere voksne til årets sommerkolonier, at nogle måtte aflyses. Det forslag er dog ikke en af de tunge poster, ligesom afskaffelse af tilskud til morgensvømmere ej heller er.

Det er derimod et andet forslag, der vil ramme børnefamilierne på deres pengepung, nemlig forøgede SFO-takster samt den klassiske besparelse rettet mod byens ældre borgere: Reduktion i serviceniveauet for hjemmehjælp. I den helt moderate ende for forslag til besparelser er f.eks. lukning af Borgerservice om lørdagen og at tilskud til Befæstningsdagen bortfalder. I mellemkategorien foreslås Multicaféen og Friluftsbadet lukket.

Uanset hvad man måtte synes kunne være relevant at spare på i Hvidovre, så bliver det samlede regnestykke nok ikke så let i år, så derfor står det naturligvis tilbage at sige: God fornøjelse med forhandlingerne og regnestykket.