Gode intentioner - men helt forfejlet lige nu

Gode intentioner - men helt forfejlet lige nu

Forslag om tilskud til hjemmepasning nedprioriterer kommunens kernevelfærd, skriver VENSTRE i Hvidovre

LÆSERBREV: I Venstre i Hvidovre anerkender vi de gode intentioner bag Det Konservative Folkepartis forslag om økonomisk tilskud til hjemmepasning af børn. Det er dog vigtigt at fremhæve, at forslaget kommer på et uhensigtsmæssigt tidspunkt, hvor kommunens økonomi allerede er presset, og andre kernevelfærdsområder står overfor nedskæringer.

At tilbyde tilskud til hjemmepasning, mens ældre medborgere skal erstatte deres støvsugning med robotter - for egen regning - viser en mangel på prioritering af kernevelfærden. En robotstøvsuger kan hurtigt udgøre mellem 10 pct. og 35 pct. af en gennemsnitlig folkepension. I venstre mener vi, at dette er mangel på rettidig omhu, og vil medføre en urimelig økonomisk belastning for kommunens ældre medborgere.

Desuden stiller forslaget et åbent spørgsmål vedrørende ligestilling mellem kønnene: Vil det faktisk fremme jævnbyrdigheden mellem kønnene, eller risikerer det at forstærke traditionelle kønsroller?

Forslagets gode intentioner er ikke til at tage fejl af. Det er værdifuldt at fremme forældres samvær med deres børn, men det bør ikke ske på bekostning af det fælles ansvar. Det er vigtigt, at alle familier selv vurderer deres økonomiske evne til at træffe sådanne valg, uden at forvente kommunal støtte til at fravælge arbejdsmarkedet.

Konservative har en mangel på prioritering af kernevelfærden, når man til ældre medborgere skal erstatte deres støvsugning med robotter - for egen regning

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Venstre i Hvidovre