- GODT DER BLIVER SAGT FRA...

 - GODT DER BLIVER SAGT FRA...

ANDERS LILTORP (A) medlem af Klima- , Miljø og Teknikudvalget med kommentarer til renovationsarbejdernes arbejdsmiljø:

LÆSERBREV: Det er dybt bekymrende at læse om de 40 renovationsarbejdere i Hvidovre Kommune, som føler sig udsat for mobning, chikane og dårligt arbejdsmiljø. Det er en virkelig trist historie – især med tanke på hvor afgørende, det er for Hvidovre Kommune at være kendt for at være en virkelig god arbejdsplads. Hvem gider ellers arbejde et sted med et så ringe arbejdsmiljø? Og hvis dygtige medarbejdere og ledere vælger Hvidovre fra, hvordan skal vi så sikre velfærden for borgerne?

Vi må sikre, at medarbejdere og ledere ikke oplever at stå magtesløse i et forrået arbejdsmiljø. Vi må sikre rammer for god ledelse og muligheder for medarbejderne, der afspejler de politiske visioner om en god og levende kommune med kvalitet i den daglige velfærd for både børn og voksne.

Det skal på ingen måde være acceptabelt, at ansatte på deres arbejdsplads oplever mobning og chikane. Det er en krænkelse af deres ret til et trygt og sundt arbejdsmiljø, og det er helt uacceptabelt. Det er hverken rimeligt eller forsvarligt at blive udsat for. Renovationsarbejderne har ret til at blive taget seriøst og mødt med respekt.

Det er afgørende, at der reageres prompte. Der skal skrides ind over for de ansvarlige. Det er ikke tidspunktet at se den anden vej eller ignorere problemet – det er tidspunktet for handling.

- Det er selvfølgelig positivt, at det meldes klart ud fra centerchefen, at Hvidovre Kommune tager arbejdsmiljø og trivsel alvorligt og har iværksat tiltag for at styrke tilliden mellem renovationsarbejderne og ledelsen. Men det skal jo følges op med konkrete handlinger og en reel forbedring af arbejdsmiljøet. Ellers er det bare varm luft. Og her kommer der altså også et politisk ansvar. For hvis ikke der er sammenhæng mellem de krav, der stilles og de muligheder, der er for at løfte opgaven, så skal vi politisk vide det.

Vi burde starte med at sikre en kultur, hvor ytringsfrihed respekteres, og hvor medarbejdernes trivsel og sikkerhed prioriteres højt. Det smitter direkte af på den imødekommenhed og åbenhed borgerne oplever.

 

Med venlig hilsen

Anders Liltorp

Socialdemokratiet

Medlem af Klima-, Miljø og Teknikudvalget