GØR EN INDSATS MOD MÆNDS ENSOMHED!

GØR EN INDSATS MOD MÆNDS ENSOMHED!

En opfordring til kommune fra LARS H. NIELSEN:

LÆSERBREV: Mandetræf og Mænds Mødesteder kan forebygge ensomhed. Mænds ensomhed giver dårligere overlevelse af alvorlig sygdom og flere selvmord.

Heldigvis har mange ældre mænd et liv med en høj livskvalitet langt op i alderen. Men for nogle er ældrelivet forbundet med tab af nære relationer og livsmod. Det kan føre til ensomhed. Det kan ske når mænd mister deres livsledsager eller i forbindelse med overgangen fra arbejdsliv til ældreliv. De ensomme mænd er også overrepræsenteret i selvmordsstatistikken.

Prisen fordoblet

Den bedste og billigste behandling af ældre mænds ensomhed er forebyggende sociale fællesskaber. Hvidovre Kommune har skåret i puljerne til kultur og fritid. Det har Frivillighedsrådet udmøntet ved at nedprioritere det forebyggende arbejde. Frivillighedsrådet har fjernet Ældre Sagens Mandetræfs §18 støtte. Det har den konsekvens, at ældre mænd uden fed pension har en udfordring med at deltage i udflugter til +200 kr. eller frokoster til fordoblet pris fra 50 til 100 kr.

Frivillighedsrådets begrunder sin nedskæring med, at Hemingway-klubben og Mandehjørnet i Strandmarkskirken er tilstrækkelige tilbud.

Hvidovre Kommunes Seniorliv havde tidligere medarbejderressourcer til at understøtte en opstarten af det frivillige tilbud ”Mænds Mødesteder”, men Seniorliv blev nedlagt i forbindelse med budgetaftalen sidste år. Derfor har Paletten under Hvidovre Sundhedscenter, Center for Sundhed og Ældre desværre ikke ressourcer til at gå videre med at etablere et mænds mødested i Hvidovre. Mænds Mødesteder er et alkoholfrit fællesskab til mænd, et globalt initiativ, som bliver drevet frem af Forum for Mænds Sundhed i Danmark.

Forskningsleder ved Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen er en af Danmarks førende forskere i mænds sundhed. Han fortæller, at mænd uden nære sociale relationer har 50% dårligere overlevelse, hvis de rammes af alvorlig sygdom.

Hvidovre bør gå den anden vej. Fra nedprioritering til opprioritering af indsatsen mod mænds ensomhed.

 

Lars H. Nielsen