Gravearbejde på Havnevej forsinket 2,5 måned

 Gravearbejde på Havnevej forsinket 2,5 måned

Renovering af fjernvarmerør på Avedøre Havnevej går i gang i slutningen af maj

Det varslede gravearbejde på Avedøre Havnevej på strækningen mellem Dybenskærvej og Brostykkevej forventes påbegyndt 29. maj.

Planen var, at det skulle påbegyndes i april, men et andet gravearbejde i Hvidovre medførte, at arbejdet på Havnevej måtte udsættes.

Det oplyser Sujegan Chandran, der er Entrepriseleder hos Wicotec Kirkebjerg.

- Vi blev bremset af Hvidovre Kommune, fordi vi løb ind i nogle problemer på Tårnfalkevej, der forsinkede vores arbejde, og som betød, at vi skulle grave en del mere. Men det er klaret nu. Så planen er, at vi går i gang med at grave på Avedøre Havnevej (mellem Dybenskærvej og Brostykkevej, red.) den 29. maj, oplyser Sujegan Chandran.

På stykket af Avedøre Havnevej mellem Dybenskærvej og Egevolden forbliver arbejdet i rabatten og på cykelstien.

Støjvold fjernet

Som en del af arbejdet med at grave ned til fjernvarmerørene på Avedøre Havnevej er en del af støjvolden og beplantning mellem Langåvej og Avedøre Havenevej desuden fjernet.

- Årsagen til at støjvolden og beplantning på hjørnet af Avedøre Havnevej og Dybenskærvej er fjernet skyldes, at der ligger et fjernvarmekammer der, som det er nødvendigt at komme ned til. Støjvolden reetableres efter arbejdet, men ikke træerne, der kommer buske i stedet, siger Sujegan Chandran.

Gravearbejdet på Avedøre Havnevej betyder, at bilister i perioden mens gravearbejdet udføres, bliver ført over i den modkørende bane.

 

key