Gule trekanter skal hjælpe bilisterne

 Gule trekanter skal hjælpe bilisterne

Indtil videre er der blevet malet trekanter 15 forskellige steder i kommunen

Som et forsøg er der på en række veje i Hvidovre blevet malet små gule trekanter på kantstenen. De skal sikre bedre oversigtsforhold omkring vejkryds og dermed øge sikkerheden for bløde trafikanter - og så gør de små trekanter det også nemmere for bilisterne at undgå parkeringsafgifter.

De gule trekanter viser nemlig, hvor tæt på et vejkryds bilister må parkere.

- Håbet er, at vi med det nye tiltag gør det lettere at være opmærksom på, hvor tæt man må parkere på et vejkryds. Det er jo altid irriterende at få en parkeringsafgift, men det kan være ekstra irriterende, hvis man ikke har været helt klar over, at man har overtrådt reglerne. Med det nye tiltag håber vi at kunne hjælpe bilisterne og dermed sikre bedre oversigtsforhold i vejkryds, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Tiltaget kommer efter en drøftelse i Økonomiudvalget om de gældende parkeringsregler, hvor udvalget ønskede at få lavet markeringer for at vise, hvor man lovligt må parkere.

Indtil videre er der blevet malet trekanter 15 forskellige steder i kommunen. Om et par måneder skal det så undersøges, om Hvidovres parkeringsservice har oplevet en ændring i bilisternes måde at parkere på.

- Hvis de gule trekanter viser sig at være en succes, vil vi overveje, om forsøget skal bredes ud til flere steder i kommunen, siger Anders Wolf Andresen.

Færdselsloven siger, at man ikke må parkere nærmere end 10 meter fra et vejkryds og 5 meter fra en fodgængerovergang. Vejkryds omfatter som udgangspunkt ikke indkørsler til beboelsesejendomme og lign.

Du kan læse mere om parkeringsreglerne i Hvidovre på hvidovre.dk.

Her må du hverken standse eller parkere:

- i vejkryds eller nærmere end 10 meter fra vejkrydset (De 10 meter måles fra fortovets forkant på den tværgående vej). I denne forbindelse omfatter vejkryds som udgangspunkt ikke indkørsler til beboelsesejendomme og lign.

- i fodgængerfelt eller nærmere end 5 meter foran fodgængerfeltet

- ud for cykelstiudkørsel eller nærmere end 5 meter foran cykelstiudkørslen

- ved busstoppested eller nærmere end 12 meter fra stoppestedskiltetpå areal afmærket med spærreflade (”zebra-striber”)

- ved siden af spærrelinje (fuldt optrukken linje), hvis afstanden mellem bilen og linjen dermed bliver mindre end 3 meter