Gungehusskolen prioriteres først: Arbejdet med sikker skolevej i gang

Gungehusskolen prioriteres først: Arbejdet med sikker skolevej i gang

To politiske udvalg skal på mandag tage stilling til, om arbejdet kan igangsættes

Ensretning af Høvedstensvej, skråparkeringer og cykelsti mellem parkeringer og fortov.

Det er nogle af de tiltag, der nu lægges op til, når de to politiske udvalg Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget mandag skal tage stilling til om arbejdet kan igangsættes.

Indstillingen kommer efter Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023 besluttede at Gungehusskolen skal prioriteres først.

- På den baggrund fremlægges der forslag om ændringer ved og omkring skolen, særligt på Høvedstensvej, hvor der foreslås ensretning af vejen, etablering af cykelbaner, etablering af skråparkering, indretning af parkering for skolebus og forældre til børn med særlige behov samt nedlæggelse af længdeparkering ved kolonihaverne nord for vejen. Der foreslås etablering af et nyt parkeringsareal på kommunens ejendom ved Høvedstensvej nr. 45. Gungevej foreslås ændret til en 2 minus 1 vej, som blot er en almindelig vej med 1 cykelbane i hver side af vejen. Her er der fortrinsret for cyklister. Det forslås tillige, at standsning og parkering forbydes, fremgår det af sagsfresmtillingen.

De to politiske udvalg skal altså godkende forslaget om, at der etableres parkeringspladser på kommunens ejendom Høvedstensvej 45. De skal desuden tage stilling til, om de kan godkende, at Gungevej omlægges til en 2 minus 1 vej samt de ovennævnte ændringer af Høvedstensvej i form af en ensretning fra Arnold Nielsens Boulevard til Gungevej, etablering af cykelbaner mellem fortov og parkering, etablering af skråparkering foran skolen, reservation af én plads til skolebus for særlige børn samt fjernelse af længdeparkering langs kolonihaverne.

Udvalgene tager stilling til forslagen på deres møde mandag den 6. juni.

Illustration fra sagsfremstilling

red