Han skal genvinde borgmesterposten til Socialdemokratiet

 Han skal genvinde borgmesterposten til Socialdemokratiet

Præsentation af Anders Liltorp på medlemsmøde i næste uge, – og her et interview med den nye borgmesterkandidat

Det ligger nu helt fast, at det bliver den 47-årige folkeskolelærer Anders Liltorp, indfødt Hvidovreborger, kommunalbestyrelsesmedlem siden 2017, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening, kredsformand for lærerne i nabokommunen Rødovre og lokalt en dynamisk formand for Hvidovre Fjernvarme, der skal løfte arven fra Helle Adelborg, og forsøge at generobre borgmesterposten til Socialdemokratiet ved kommunalevalget om to år.

Anders Liltorp præsenteres ved et møde søndag den 8. oktober i Kulturhuset Risbjerggaard, hvor han – og kredsbestyrelsen – vil delagtiggøre medlemmerne om bestræbelserne og tankerne omkring de kommende to års kampagneaktiviteter.

En klar sejr

Efter 96 ubrudte år i sogneråds-/borgmesterstolen mistede socialdemokraterne i Hvidovre som bekendt denne position ved valget i 2021, hvor Helle Adelborg efter 10 års virke, måtte vige for en meget tværpolitisk koalition med Anders Wolf Andresen som ny borgmester. I foråret meddelte så Helle Adelborg at hun ikke stillede op som sit partis borgmesterkandidat ved næste valg, hvilket førte til en ekstraord. politisk generalforsamling, hvor to kandidater, Anders Liltorp og Kenneth F. Christensen var opstillet.

Anders Liltorp vandt en klar sejr ved valget, men manglende så vidt vides kun én stemme i at blive valgt. Og da partiets love krævede mindst 2/3 af stemmerne, kunne det betyde en fornyet afstemning. Imidlertid trak Kenneth F. Christensen sit kandidatur, så man undgik en fornyet kostbar urafstemning.

Det er så sandsynligt, at Liltorp snarest overtager lederskabet i A-gruppen, så han kan markere sig som partiets førstemand i perioden op til kommunalvalget om to år.

En ægte Hvidovre-dreng!

Hvem er så fornyeren, der nu skal forsøge at vinde Hvidovre tilbage til Socialdemokratiet, og samtidigt sørge for at man ikke længere er sat – næsten – uden for indflydelse? Hvidovre Avis har sat Anders Liltorp stævne til en samtale derom. Han kender jo Hvidovre helt fra barnsben, så det må være en spændende opgave og udfordring for ham?

– Jeg er født på Glostrup Hospital, men ellers har jeg altid boet i Hvidovre, fortæller Anders Liltorp.

– Mine forældre flyttede til Hvidovre fra København, og vi boede på Idrætsvej 99 i mange år, hvor jeg som barn erindrer at familien hele tiden byggede om på huset. Jeg er efternøler med to storebrødre der er henholdsvis 11 og 13 år ældre end mig. Min skolegang foregik på den anden siden af gaden på Dansborgskolen, og jeg havde en herlig ungdomstid med svømning, judo, som FDF'er og også til fodbold, hvor jeg tit blev hentet ind som 12. mand, – jeg boede jo lige ved siden af.

Hvornår blev din politiske interesse vakt?

– Den er nok nedarvet, selv om mine forældre ikke var særlig politisk aktive. Men både min farfar og oldefar var dybt engageret i Socialdemokratiet, – den ene i Brønshøj og den anden i det jyske. Min lokale interesse startede faktisk med en protestaktion, da jeg som ung pædagogstuderende demonstrerede mod nogle nye leg- og læringsideer. Jeg deltog derefter i flere DSU-aktiviteter og blev aktiv i partiet i 2005, hvor vi kæmpede mod den tiltagende afmontering af velfærdssamfundet. Samtidig blev jeg stærkt engageret i Danmarks Lærerforening, hvilket også medførte en række tillidsposter, som jeg stadig varetager.

Du har tre børn og en travl hustru, – hvad siger din nærmeste familie til dine politiske mål og ambitioner?

– Min hustru Maria, der er udskolingsleder i Greve Kommune, er jo også meget politisk engageret. Hun var i en kortere periode formand for vor lokale kredsbestyrelse i Hvidovre, men sagde fra sidste år. Hun deltager dog stadig i det politiske arbejde, så der er ingen uro på hjemmefronten.

Velfærd og tryghed – det vigtigste...

Din valgparole lyder “Vi skal samle Hvidovre”, – hvad mener du med det?

– Jeg mener, vi kan vinde et valg ved at fortælle det, vi brænder for og vil, vores drømme og muligheder for at skabe det gode liv og det Hvidovre, vi er stolte af. Men vigtigst af alt er velfærden, det nære og trygge. Og så ikke mindst den grønne dagsorden der skal omsættes, så vi kan se, høre og mærke forskellen. Det er velfærd og opprioriteringer, der skal skabe udvikling og fremdrift i vor kommune.

– Men det er også vigtigt, at vi får et fornuftigt og tillidsfuldt samvirke med andre partier, hvor vi ikke pr. tradition skal være afvisende. Et par eksempler er f.eks. de konservatives ideer omkring “Borgerservice”, Hvidovrelistens “Den grønne pulje” og selvsagt også vores og SF’s "Naturhandleplan". Vi kan godt sammen skabe fornyelse til politikken på nogle områder, understreger Liltorp.

Vil det sige, at der måske er brug for en fornyet socialdemokratisk lokalpolitik?

– Vel nok på nogle områder, men det må selvsagt være rodfæstet i vore stærke socialdemokratiske værdier, fastslår Anders Liltorp.- Hvidovre forandrer sig og jeg erkender at det kræver et stærkt fundament og politisk mod at lede de forandringer, der bringer det bedste frem for byen og for vore borgere.

Målsætning og samarbejde

Har du en opskrift på hvordan vil du nå målsætningen og stræbe mod din parole “Vi skal samle Hvidovre”?

– Jeg vil først og fremmest deltage i mange møder og være mange steder med dialog om det lokale. Det er jo ikke altid i vores inderkreds, der kommer de allerbedste ideer, men ofte ude ved samtalerne med andre. På den måde mener jeg, vi kan skabe en politik i de store linjer, selvfølgelig også i et samvirke med andre partier og lister, hvor vi kan byde ind med løsninger, vilje til samarbejde og en tydelig politik.

Socialdemokratiet får næppe et klart flertal ved et kommende byrådsvalg, så hvem satser du og partiet på at samarbejde med for at genvinde indflydelsen og borgmesterkæden?

– I kommunalpoltik er et bredt samarbejde meget vigtigt, og jeg ser da flere muligheder. Men det er vel ingen hemmelighed at vi deler synspunkter med både SF og Hvidovrelisten på flere områder, uden at jeg vil udelukke andre, slutter Anders Liltorp.

 

Niels Erik Madsen