Har Hvidovre fået forvaltningsstyre?

Har Hvidovre fået forvaltningsstyre?

"Fyringen" af Vej- og parkchefen er ikke foretaget af Økonomiudvalget, men af et nyt forvaltningsudvalg

Da Hvidovre Avis fornylig kunne berette om en overraskende "fyring" af en af kommunens topchefer, lederen af Vej- og Park/Klima & Miljø, Michael S. Daugaard, oplyste vi at det var besluttet af Økonomiudvalget, efter en gensidig fratrædelsesaftale.

Det viser sig at være ukorrekt. Fyringen - eller aftale om fratrædelsen - er foregået i et andet regi, nemlig i et nyetableret forvaltningsudvalg, hvis etablering vi ikke kendte til.

Kompetencer er fjernet

Kenneth F. Christensen, socialdemokratisk medlem af økonomiudvalget, gør opmærksom på dette:

- Da det nye flertal i kommunalbestyrelsen lavede delegationsplanen, fjernede man en lang række kompetencer fra Økonomiudvalget og lagde det over i forvaltningen, oplyser Kenneth F. Christensen. - En af de ting er blandt andet ansættelse og afskedigelse af en lang række chefer, som vi tidligere havde og derfor er afskedigelsen af Michael Daugaard ikke foretaget af Økonomiudvalget. Det er en ren administrativ beslutning, som Økonomiudvalget godt nok er blevet orienteret om, men det er ikke reglen, at vi skal orienteres længere.

- Ligner det ikke et forvaltningsstyre?

- Det er måske ikke en helt urimelig betegnelse. Vi har fra socialdemokratisk hold i flere omgange gjort opmærksom på, at vi finder det svært bekymrende, at det eneste sted vi får det at vide er, hvis vi ser jobopslaget på kommunens hjemmeside. Men vi taler tydeligvis for døve øre, slutter Kenneth F. Christensen.

 

mads