Har kun 3 % af borgerne lyst til at bestemme?

Har kun 3 % af borgerne lyst til at bestemme?

Jeg er bekymret for, at mange danskere snyder sig selv ved ikke at være medlem, både fordi man går glip af megen information, men også indflydelse, skriver BRIAN KØSTER

LÆSERBREV: Det er estimeret, at ca. 180.000 af Danmarks 5.8 millioner store befolkning er medlem af et politisk parti. Det svarer til knap 3 %. I de politiske partier, der stemmes der bl.a. om hvilke mennesker, der er egnede eller i hvert fald vurderet bedst egnede til at repræsentere os andre i en lang række af de institutioner som vi bruger eller har berøring med i vores dagligdag. Det handler altså ikke bare om hvem der skal repræsentere os på de forskellige politiske niveauer helt fra Europarlamentet og ned igennem Folketinget, Regionerne og kommunerne som den mindste enhed, men der er også en lang række andre bestyrelsesposter som politisk udpegede personer sidder i. Det kan være den lokale børnehave eller folkeskole, forsyningsselskab eller hospital og mange andre steder.

Selvom de fleste af os stemmer, så er det altså et fåtal af mennesker, som bestemmer hvem vi kan stemme på. Jeg er bekymret for, at mange danskere snyder sig selv ved ikke at være medlem, både fordi man går glip af megen information, men også indflydelse. Der er ingen forpligtigelser eller mødepligt i at være medlem, men hvis man kan afsætte en times tid et par gange om året kan man få god viden om de ting man måske ikke synes fungerer eller sågar indflydelse på det man ønsker at forbedre i vores samfund.

Nogle politiske partier udkommer primært på facebook eller andre sociale medier i dag med deres sager, så de kan styre kritiske spørgsmål eller helt undgå den kritiske journalistik. Jeg synes det er vigtigt, at politiske kandidater bliver tryk prøvet, så vi ved hvad de står for og vi får nogle ordentlige repræsentanter uanset politisk ståsted i øvrigt.

Med venlig hilsen

Brian Køster

Radikale Venstre i Hvidovre