Hastighed på veje bestemmes af politikere – og af politiet

Hastighed på veje bestemmes af politikere – og af politiet

Fra Hvidovre Kommune lyder det, at hastighedssænkninger bestemmes politisk, men at politiet skal godkende ændringer.

Er du træt af enten for høj eller for lav hastighed på de lokale veje? – Så er det lokalpolitikerne, du i første omgang skal gå til. Og ønsker de at gøre noget ved hastigheden på Hvidovres veje, så skal kommunen gå til politiet for endelig godkendelse.

Sådan lyder svaret i kort form til en lokalpolitiker, der på et Klima-, Miljø- og Teknikudvalgsmøde spurgte til, hvem der bestemmer hastigheden på de lokale veje.

– Vi har nogle større trafikårer, som eksempelvis Gammel Køge Landevej, Avedøre Havnevej m.fl. Hvem kan sænke hastigheden på disse, og kræver det politiets godkendelse?, spurgte Kenneth F. Christensen (A) på udvalgsmødet.

Kenneth F. Christensen spurgte desuden til hastighedsreduktion på mellemstore og mindre trafikårer samt villaveje i Hvidovre.

Fra Hvidovre Kommune lyder det, at hastighedssænkninger bestemmes politisk, men at politiet skal godkende ændringer.

– Klima-, Miljø- og Teknikudvalget kan beslutte hastighedssænkninger på alle kommunens offentlige veje, men det skal godkendes af politiet. Det hastighedssænkende vejprojekt skal desuden overholde reglerne i Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning §§ 145-151, skriver administrationen og uddyber:

– I bekendtgørelsen om vejafmærkning fremgår det, at der skal være hastighedsreducerende forhold før hastigheden sænkes. I boligområder skal der ved etablering af en 40-zone (40m/t) skiltes ved alle adgangsveje ind i zonen. Desuden skal der anvendes fartdæmpere f.eks. vejbump ved indkørsel til zonen på adgangsveje, der har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling i zonen. Disse fartdæmpere skal placeres maksimalt 50 meter inde i zonen. Der kan etableres yderligere fartdæmpere inde i zonen. Endvidere må zonen ved direkte gennemkørsel ikke overstige 1.800 meter, fremgår det af svaret.

Er der tale om større veje end de førnævnte, er reglerne en smule anderledes.

– På større veje som Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej kan hastighedssænkning i nogle tilfælde foretages uden at der etableres hastighedsreducerende tiltag, fordi boligområder, tilstødende veje, parkering e.lign. har ændret væsentlig karakter. Det er f.eks. sket med Gammel Køge Landevej, der har ændret karakter fra en 4 sporet hovedlandevej fra Strandmarksvej til Åmarken station, står der i svaret til Kenneth F. Christensen og de øvrige politikere i udvalget.red