Havner din brænderøg i stuen?

Havner din brænderøg i stuen?

Flere studier viser, at brændeovne, pejse m.v. kan forurene indeklimaet. Rådet for Godt Indeklima søger boliger i Hvidovre, der vil have målt forureningen

Det er i dag velkendt, at brændefyring er en af de største danske kilder til udendørs luftforurening. Røgen indeholder samme skadelige partikler og kræftfremkaldende tjærestoffer som tobaksrøg. Det er imidlertid de færreste, der tænker over, at brændeovne og pejse også kan forurene indeklimaet i deres bolig.

Da vi opholder os størstedelen af livet i vores bolig, hvor god luftkvalitet er vital for vores sundhed og trivsel, så er det vigtigt at undgå indeklimaforurening. Der kan imidlertid ske en markant forurening af indeklimaet uanset, hvordan du tænder op, og uanset om din brændeovn eller pejs er ny eller gammel.

– Det næste års tid gennemfører Rådet for Godt Indeklima et projekt, hvor vi måler indeklimaforureningen i boliger med brændeovne og pejse. Vi kan ikke garantere, at vi har ressourcer til at måle hos alle, hvis mange tilmelder sig, siger Tanja Willumsen, Indeklimarådgiver hos Rådet for Godt Indeklima.

Ønsker du/I at få målt kan man skrive til tanja@godtindeklima.nu, og oplyse alderen af din brændeovn eller pejs (evt. skøn) og om den er tilsluttet den oprindelige eller en ny skorsten, røgsuger m.v.

Man kan få gratis råd og vejledning til et sundere indeklima på godtindeklima.nu