HELT ABSURD!

HELT ABSURD!

Fhv. borgmester HELLE ADELBORG(A) om besparelserne på kulturen og ældreområdet:

LÆSERBREV: I en tid hvor riget fattes penge og kommunernes økonomi er stram, skal vi som politikere arbejde for og støtte endnu mere op om alle de frivillige indsatser. I Hvidovre har vi altid været så privilegerede at have SÅ MANGE, der gennem rigtig mange år har gjort en kæmpe frivillig indsats i vores forenings- og kulturliv. En indsats, der kun er blevet meget større gennem de sidste mere end 50 år. Fra Socialdemokratiet i Hvidovre skal der til alle jer lyde en KÆMPESTOR TAK.

Vi har tidligere afholdt frivillighedsfredag den sidste fredag i september. Vi har hædret vores idrætsudøvere-, forenings- og spejderledere ved den årlige hædring i maj måned hvert år. Vi har kunne gå til koncerter i vores egen by arrangeret af musikrådet og kulturarrangementer som foredrag, kulturture i mange genrer, ægtrilning for børn på bjerget og meget mere arrangeret af kulturrådet. For alle vores mange seniorer har det frivillige ældrearbejde og ældrerådet stået for ældreliv Hvidovre med mere. Men nu skal det være slut eller kraftigt beskæres med vedtagelsen af det kommende års budget, der alene er vedtaget af vores nuværende styre under ledelse af SF og de konservative.

Musikrådet fik sidst ca. 145.000kr. fra det kommunale budget og omsatte for i omegnen af 2 mio.kr. til de mange koncerter i forskellige genrer. De sluttede i lørdags af med et brag af en koncert med Sebastian i en fyldt sal i Kometen efter at have eksisteret i 44 år.

Det Frivillige Ældrearbejde i samarbejde med Ældrerådet har netop haft deres årlige seniormesse under Ældreliv Hvidovre med over 600 besøgende til de 36 stande, der var mødt frem. Alt sammen af forebyggende karakter om at gå fra arbejdsliv til seniorliv, både set ud fra et sundheds- og et fritidsperspektiv for at forebygge et sundere og aktivt seniorliv. Men nej den gruppe skal ikke tilgodeses mere heller!

Overraskelsen var for mig stor, da jeg for nogle uger siden så i en pressemeddelelse fra den fungerende borgmester, at musik- og kulturrådets midler fremover skal administreres og styres af vores ansatte på Kulturgården. I en tid hvor riget fattes penge og hvor vi efterlyser civilsamfundet til at bidrage til styrke og støtte op om det fritidsliv, vi alle gerne ønsker at kunne benytte, giver det for mig absolut ingen mening at nedlægge vores velfungerende frivillige råd. Tænk at et flertal I kommunalbestyrelse under SF’s ledelse vil være sig selv bekendt og nedlægge råd, der i så mange år har skabt så meget musik og kultur for vores borgere og flytte pengene over til kommunalt ansatte medarbejdere og ovenikøbet tro på at alle de frivillige man først træder på, bare stiller op og bidrager. Det er ganske enkelt for naivt at tænke sig og tro på.

Sammenlagt reduceres de to råds økonomi med sølle 100.000 kr. Den socialdemokratiske gruppes forslag skal derfor være, at der straks ændres på beslutningen om at nedlægge de to råd, men alene at reducere dem med beløbet efter en fordeling rådene i mellem.

Det er nu I skal komme ind i kampen og få ændret på den kedelige fremtid, som Musik- og Kulturrådet og rigtig mange gode frivillige kræfter er budt.

 

På vegne af den Socialdemokratiske gruppe

Helle Adelborg (A)