Helt nyt atletikstadion og en udvidelse af Hvidovre Stadion

Helt nyt atletikstadion og en udvidelse af Hvidovre Stadion

Hvidovre Kommune præsenterede rigtig store planer for idræts- og fritidsfaciliteterne

NYHEDER: På et pressemøde i torsdags udendørs på Hvidovre Stadion præsenterede Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen, og Kultur- og Fritidsudvalgsformand, Kenneth Bak, store planer for et løft af idræts- og fritidsfaciliteter i Hvidovre. Også gruppeformænd fra de partier og lister i Kommunalbestyrelsen, der bakker op om visionerne, deltog – i øvrigt sammen med en række idrætsforeninger og DGI Storkøbenhavn.
Hvidovre vil skabe nye og markant bedre rammer til både bredde- og eliteidrætten samt foreningslivet i byen. Det skal bl.a. ske ved at flytte løbebaner og atletikfaciliteter fra den nuværende placering på Hvidovre Stadion til en ny placering ved Strandmarkens Fritidscenter, godt 1 km syd for Hvidovre Stadion. Her skal der opføres et helt nyt atletikstadion, en atletikhal og moderne faciliteter til en række andre idrætsgrene og foreninger. Blandt andet en idrætshal med tilskuerpladser, der både skal fungere som skolehal for Langhøjskolen og som hal for kommunens idrætsforeninger.
Stadion udbygges
Udover at adskille atletik og fodbold vil det give mulighed for at udbygge Hvidovre Stadion, så det lever op til de krav, bl.a.  Divisionsforeningen stiller til et fodboldstadion i Superligaen fra 2028. Udvidelsen af Hvidovre Stadion skal finansieres med privat kapital i samarbejde med HIF A/S og finansieres således uden kommunale kroner. Hensigten er at sælge tre områder ved Hvidovre Stadion til byudvikling og ad den vej finansiere etableringen af de nye faciliteter til atletik mm.
– Vi har et stort ønske om at skabe en meget tiltrængt sammenhængende udvikling af vores by. Med de visioner, vi nu lægger frem for et løft af dele af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter, tager vi et stort skridt i en retning, der vil gøre rammerne for vores fællesskab her i Hvidovre endnu bedre. Vores by er jo ikke kun bygninger; den er rammen om det liv, vi lever, og vores hverdag med fællesskab og muligheder for udfoldelse, sagde  borgmester, Anders Wolf Andresen.
Foreninger tages med på råd
Han understregerde at de planer, der nu bliver lagt frem, er meget foreløbige skitser, der langtfra er tegnet færdige. Det arbejde skal i gang efter sommerferien, og her vil både idrætsklubber og foreningslivet blive taget med på råd.
Skitserne er vokset ud af en aftale i sidste års budgetforlig om at adskille atletik og fodbold.
Området ved Strandmarkens Fritidscenter skulle egentlig have været brugt til at bygge et nyt plejehjem, men da det stod klart, at der alligevel ikke bliver brug for flere plejehjemspladser i det omfang, åbnede muligheden sig for at bruge området til noget andet fremtidsorienteret.
Det tredje ben i projektet er anlæggelse af kunstgræsbaner på de eksisterende fodboldbaner ved Hvidovre Stadion, området ved Strandmarkens Fritidscenter samt et areal ved Langhøjskolen i det sydlige Hvidovre. De nye baner skal trække fodboldklubberne ud af hallerne i vintermånederne og på den måde skabe mere plads til andre sportsgrene i de indendørs faciliteter.
– Jeg er utrolig glad for de planer, vi nu kan lancere. En ting er eliten, men det er også rigtig vigtigt, at vi sikrer gode rammer for breddeidrætten, så folk i alle aldre her i Hvidovre har mulighed for at leve et sundt og godt liv. Særligt for vores børn og unge har det stor betydning, at de kan være en del af et fællesskab i foreningslivet og dér har mulighed for at være aktive og dyrke idræt. Det er vigtigt for alles trivsel, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kenneth Bak.
Udover SF og De Konservative bakker også Hvidovrelisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne pt op om projektet og tilslutter sig en politisk hensigtserklæring om, at Hvidovres kommunalbestyrelse skal forelægges en beslutning om at igangsætte foranalyser til realisering af visionerne. Når det har været behandlet i Kommunalbestyrelsen efter sommerferien, skal visionerne konkretiseres i samarbejde med de lokale foreninger og idrætsklubber.    
Flere repræsentanter fra de lokale partier og foreninger havde ordet da Hvidovre Kommune præsenterede fremtidsplanerne for den store facilitetsudbygning på idræts- og foreningsområdet på Hvidovre Stadion.
Størst opmærksomhed vakte det nok, da den socialdemokratiske ordfører og borgmesterkandidat Anders Liltorp oplyste at hans gruppe - Scialdemokratiet – overhovedet ikke var blevet involveret eller spurgt omkring de omfattende planer. Byrådets største partigruppe står altså lige nu – som de eneste – uden for projektet, sammen med Karin Kofod fra Enhedslisten. Begge partier oplyste dog at de var positive stemte og kunne se gode intentioner i projekterne, men at man manglede at se mere bæredygtighed bl.a. omkring det miljømæssige.
ref.