Her er det nye Bruger- og pårørenderåd for hjemmehjælp

Her er det nye Bruger- og pårørenderåd for hjemmehjælp

Bruger- og pårørenderådet har netop haft valg

Den 23. april var der valg til Bruger- og pårørenderådet for hjemmehjælp i Hvidovre Kommune. Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, kunne møde op og stemme til valget, og det samme kunne deres pårørende.

Bruger- og pårørenderådet vælges for to år ad gangen, og det nye råd består af:

Repræsentanter for brugere af hjemmehjælp: Bente Rasmussen, Birthe Mingon, Zita Fammé, Viggo Jensen. Suppleant for disse blev Randi Outzen. Repræsentanter for pårørende: Sarah Leo og Børge Grøn Iversen. Suppleanter for disse blev Solveig Kristensen og Viggo Jørgensen.

I Bruger- og pårørenderådet sidder desuden repræsentanter for Hvidovre Kommune og private leverandører.

Valg af formand i Bruger- og pårørenderådet sker til rådets første møde. Bruger- og pårørenderådet fungerer som sparringspartner for kommunen og er et talerør for brugerne af hjemmehjælp og deres pårørende. Det er et forum, hvor borgere, kommune og private leverandører bl.a. taler sammen om tendenser inden for pleje og omsorg, om udviklingen af hjemmehjælpen i Hvidovre. Man behandler ikke konkrete klager.

Foto: Børge Grøn-Iversen er indvalgt i rådet som repræsentant for pårørende