Her er "Paletten"

 Her er "Paletten"

– Aktivitetscentret i Hvidovregade går nye veje med navn og vedtægter

Hvidovre Aktivitetscenter ser spændende forandringer i horisonten med vedtagelsen af nye vedtægter og et friskt navn – "Paletten". Ældre og Sundhedsudvalget anbefalede enstemmigt over for Kommunalbestyrelsen at godkende disse ændringer på deres seneste møde den 4. december.

Baggrunden for de nye initiativer er en nyligt vedtaget strategi, præsenteret for Kommunalbestyrelsen i maj 2023. Denne strategi, "Aktive og meningsfulde fællesskaber - Strategi for Aktivitetscentret 2023-2033," er udviklet i tæt dialog med nuværende, nye og kommende brugere af Aktivitetscentret samt civilsamfundet.

Nye vedtægter for "Paletten"

For at integrere den nye strategi og dens visioner mere effektivt har ledelsen besluttet at opdatere vedtægterne for Aktivitetscentret. Ændringerne inkluderer oprettelsen af et nyt underudvalg inden for Brugerrådet, der skal stå for kontakten til alle holdlederne. Derudover vil "Paletten" nu give mulighed for lån af lokaler efter åbningstid, med fokus på aktiviteter, der gavner ældrebefolkningen.

Frivillige opgaver som køkkenhjælp, viceværtsfunktion og søndagsåbent er blevet justeret, og der er nu øget fleksibilitet i kriterierne for målgruppen og kravet om bopæl i Hvidovre Kommune, særligt for dem, der yder en frivillig indsats.

Det nye navn

Brugerrådet besluttede også, at det var tid til at ændre både Aktivitetscentrets og Brugerrådets navn for at afspejle den nye strategis vision og appellere mere bredt til målgruppen. Efter en sommerperiode med en navnekonkurrence blev det endelige valg truffet: "Paletten."

Navnet "Paletten" blev valgt ud fra dets association med et bredt udvalg af tilbud, aktiviteter og fællesskaber. Dette navn reflekterer ambitionen om at skabe et mangfoldigt og farverigt udvalg af oplevelser for seniorerne i Hvidovre. "Paletten" erstatter officielt Aktivitetscentret fra den 1. januar 2024.

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefalede enstemmigt godkendelsen af både de nye vedtægter og det nye navn, og der blev udtrykt ønske om, at det afklares, om der er andre tilbud i Hvidovre Kommune med samme navn inden Kommunalbestyrelsesmødet.

De politiske beslutninger følger op på Kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategien i maj 2023. Det forventes, at de nye ændringer vil bidrage positivt til "Palettens" rolle som et centralt sted for aktive seniorer i Hvidovre Kommune.

Aktivitetscentret, nu "Paletten," har gennem sin strategi fokus på at skabe meningsfulde fællesskaber og aktiviteter for seniorer. Forskning inden for mental sundhed indikerer, at aktive og meningsfulde aktiviteter sammen med andre kan fremme mental sundhed og bidrage til at forebygge ensomhed og social isolation.

"Paletten" ser frem til at fortsætte sin indsats for at styrke fællesskabet og den mentale sundhed blandt seniorerne i Hvidovre.

Brugerrådet har valgt navnet da det signalerer at der er et væld af forskellige aktiviteter under samme tag. Herved favner navnet også at Seniorråd og det Frivillige Ældrearbejde skal flytte ind i huset, når det er udvidet. Logo’et taler også sammen med strategien, med de fire under-ord Aktivitetscentret

mag