Herrehjørnet i Strandmarkskirken

 Herrehjørnet i Strandmarkskirken

Foredrag ved Erik J.M. Pedersen

På næste torsdag den 25. april kl. 18 har vi inviteret Erik J. M. Pedersen til at holde et causerende foredrag om det kommende EU-valg.

Søndag den 9. juni 2024 er der i Danmark valg til Europa-Parlamentet. En væsentlig del af den lovgivning, som gælder i Danmark, stammer fra forordninger og direktiver vedtaget i EU. Derfor er det vigtigt, at du bruger din stemme og dermed er med til at sikre Danmarks indflydelse. Erik vil fortælle om de samarbejdsinitiativer, som efter 2.verdenskrig har ført os frem til det EU, vi kender i dag. Erik vil derefter i korte træk gennemgå EU's opbygning og komme ind på lovgivningsprocesserne.

Der vil også blive tid til en snak om EU's fremtidsudsigter og en snak om forskellige begreber, som indgår i EU-drøftelserne og i EU-debatten. Forhåbentligt vil deltagerne have mange spørgsmål og kommentarer. Erik har gennem mere end 30 år beskæftiget sig med de europæiske emner, bl.a. gennem kurser og konferencedeltagelse. Han er næstformand i Europabevægelsen i Københavns omegn.

Aftensmåltidet koster 50 kr. incl. en øl/vand. Yderligere drikkevarer koster 10 kr. pr. stk. De 50 kr. betales ved ankomst, gerne i kontanter (alternativt MobilePay). Af hensyn til bestilling af mad, skal man tilmelde sig senest to dage før til Niels Christian Poulsen tlf. 21617802 eller ncp@km.dk