Hjemmeplejen er rykket sammen og arbejder i faste teams

Hjemmeplejen er rykket sammen og arbejder i faste teams

De sidste hjemmeplejedistrikter er nu flyttet ind i det tidligere ’Multihus’ på Høvedstensvej, så nu er størstedelen af de medarbejdere, der arbejder med Hvidovres ældre, samlet under ét tag

Sammenrykningen er en vigtig brik i den organisatoriske udvikling på ældreområdet i Hvidovre, hvor der fremover skal være faste teams i hjemmeplejen. Det skal ruste ældreplejen til en fremtid med øgede rekrutteringsudfordringer og større krav til tværfagligt samarbejde.

Ligeledes skal alle kommuner leve op til Ældrereformen, som netop beskriver et politisk ønske om færre medarbejdere i det enkelte hjem og bedre samarbejde på tværs.

- Arbejdet med de faste tværfaglige teams kan kun lade sig gøre, nu da de bor under samme tag. Med de faste teams er intentionen, at borgerne kommer til at opleve en bedre sammenhæng i deres hverdag. De vil i højere grad være i kontakt med medarbejdere, som de kan genkende, hvilket vil skabe en større tryghed i hverdagen, siger Arne Bech, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Hvidovre Kommune.

Beslutningen om at arbejde i faste teams blev taget med budgetaftalen for 2024. Opstarten på den ny organisering blev markeret med et stort kick-off arrangement den 7. maj for de første tværfaglige teams i Distrikt Nord. Her fik medarbejderne øje for, hvad det tværfaglige samarbejde kan bidrage med for både borgere og medarbejdere.

Teamene består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og visitatorer samt fagspecialister efter behov. Det betyder, at medarbejderne får større mulighed for tværfagligt samarbejde og sparring i det daglige arbejde.

- Det gør samarbejde på tværs af faggrupperne langt nemmere, når medarbejderne nu er fysisk tættere på hinanden. Det gør det lettere at finde fælles løsninger for borgerne – og handle på dem med det samme, hvilket gør en stor forskel for opgaveløsningen ude hos borgerne, siger Arne Bech.

Forandring for medarbejdere

I bl.a. Hvidovre Avis har der for nylig været udtrykt bekymring for, hvordan medarbejderne vil tage imod den nye organisering og flytningen, bl.a. fordi den kan betyde længere køretid for nogle ansatte. Christel Damgaard, der er centerchef for Ældre og Sundhed i Hvidovre Kommune, forstår godt den bekymring.

- Vi anerkender fuldt ud, at det kan være svært med store forandringer, og det er en fysisk flytning af ens arbejdsplads. Som med mange andre ting har der også været udfordringer, som ledere og medarbejdere sammen skal finde nogle fælles praktiske løsninger på. Medarbejderne har været inddraget i hele processen med flytningen, og de været en stor og uundværlig del af tilrettelæggelsen og udførelsen af de mange praktiske opgaver, siger hun og fortæller, at de første tilbagemeldinger fra de tværfaglige teams har været meget positive.

- Helt generelt har jeg oplevet nogle meget engagerede og positive medarbejdere, der har klaret omstillingen rigtig godt. Forandringer kan godt tage tid, og det er vi meget opmærksomme på, men jeg tror på, at vi nok skal lande godt, siger Christel Damgaard.

I Hvidovre bliver de faste teams i første omgang indført i hjemmeplejens distrikt Nord, og erfaringerne herfra vil blive brugt, når de skal udbredes til alle distrikter.