HOLMENE ENDNU ENGANG

 HOLMENE ENDNU ENGANG

LEIF SOMMERDAL om uheldig mudderkastning mellem Hvidovre og de 7 andre kommuner:

LÆSERBREV: Jeg har længe fulgt diskussionen om projektet Holmene, som blev foreslået for nogle år siden.

Jeg ser det som en spændene mulighed for Hvidovre for at udvikle et nyt erhvervs- og naturområde i Hvidovre, så vi kan få boliger på de eksisterende erhvervsområder i stedet for at inddrage de få resterende grønne områder, herunder området øst for Byvej og området omkring Rebæk sø. Det sidste er i den nuværende politiske virkelighed endnu ikke en trussel.

Jeg synes derfor, at det er uheldigt med den mudderkastning som foregår mellem Hvidovre kommune og de 7 andre kommuner omkring Køge Bugt, som har sluttet sig sammen i en kamp mod Holmene – uden interesse for dialog.

Jeg blev derfor glad, da jeg så artiklen ”Vi skal hjælpe Køge Bugt nu – opret et kystvandråd” i Hvidovre Avis den 30. august 2023. Her blev borgmester Anders Wolf Andresen citeret for at foreslå dialog som det fremtidige samarbejde.

Desto større blev min skuffelse, da jeg efterfølgende opdagede, at kystvandråd udspringer af en aftale – populært kaldet ”Landbrugsaftalen” af 4. oktober 2021, der skulle gennemføre ”lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse ved at nedsætte kystvandråd i udvalgt kystvande – understøttet af en bekendtgørelse om kystvandråd, som trådte i kraft den 1. februar 2023.

Det forekommer mig derfor som en lidt kedelig efterrationalisering af Anders Wolf Andresen at foreslå et kystvandråd, lang tid efter ansøgningsruden, som løb fra 22. august til 7. oktober 2023 – altså for over et år siden. Ansøgningsformularen findes end ikke på Miljøministeriets hjemmeside mere.

Jeg synes stadig, at projektet Holmene virker spændende, og jeg mener, at planlægningen og diskussionerne om Køge Bugts fremtid burde foregå i et bedre samarbejdsmiljø – på trods – eller måske netop på grund - af diverse uenigheder.

Men jeg kan ikke undgå at sidde tilbage med en følelse af, at Anders Wolf Andresen må sidde ved et skrivebord med store bunker af gammelt materiale, som i mellemtiden er blevet uaktuelt, når han foreslår et tiltag, som er udløbet for et år siden – eller er det blot udtryk for et ønske, om at der snart kommer en tilsvarende statslig understøttet mulighed.

Venlig hilsen

Leif Sommerdal

Avedørelejren