HOLMENE - PARADIS PÅ JORD..

 HOLMENE - PARADIS PÅ JORD..

Drop Holmene med dets støj og møg og brug i stedet penge på at flytte renseanlægget Lynetten til Prøvestenen, skriver BIRTHE BANG LARSEN:

LÆSERBREV: Projekt ”Holmene” popper af og til op i debatten i Hvidovre Avis og senest i forbindelse med et indlæg af Bent Roldgaard byrådsmedlem fra SF, der slår til lyd for at flytte al hovedstadens spildevand til ”Holmene”. I den forbindelse kan det anbefales at tjekke Hvidovre Kommunes pjece og hjemmeside om projekt ”Holmene” - det er ufrivilligt morsom læsning.

Holmene afbildes som et slaraffenland for badende og kajakroende borgere, og erhvervsbygninger anes kun i periferien. Bygningerne er efter kommunens udsagn og ordvalg, befolket af "cirkulære" og innovative ansatte der fordriver dagen med ”High Tec” og ”Life Science”. Men arbejdstilsynet og andre myndigheder vil næppe tillade ophold – som vist på hjemmesiden, ved siden af et kæmpe bio-kemisk anlæg, som bl.a. indeholder hele København og omegns kloakvand. Alt i alt vækker materialet mindelser om Jehovas Vidners husstandsomdelte pjecer fra 60'erne hvor løver og får færdes side om side på store plæner i paradisets have. Og den nyskabte ”natur” fylder meget i glansbilledet, og er sjovt nok angivet i m2, nemlig 700.000 som svarer til mindre end 1 km2, som skal fordeles på 17 km kystlinje.

At dømme efter de senere års citater fra Christiansborg er ønsket og behovet for en udvidelse af Avedøre Holme imidlertid ikke nye rekreative kystområder med indbygget ”synergi”, men derimod ”støjende industri”, ”logistik virksomheder” og ”fremstillingsindustri”(læs: fabrikker og tung trafik).

Så drop Holmene med dets støj og møg og brug i stedet penge på at flytte renseanlægget Lynetten til Prøvestenen. Det er win - win - win: Finansieringsbehovet er det absolut laveste, vi slipper samtidig både for et kæmpe overtræk på CO2 kontoen samt de enorme anlægsarbejder, forårsaget af omlægning af hele kloaknettet i København og omegn - og det er vel ikke så ringe!.

Birthe Bang Larsen,

Medlem af Enhedslisten