Huslejeforhøjelser kan godt blive for høje!

Huslejeforhøjelser kan godt blive for høje!

SØREN FRIIS TREBBIEN om huslejeforhøjelse i Lejerbo:

LÆSERBREV: På kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar vedtog et flertal, at Lejerbo-afdeling Sønderkærgaard 02-0 kan nedlægge 84 boliger. Det i sig selv er okay. Men i samme omgang blev det godkendt, at huslejen for de resterende boliger kan øges med op til hele 65 procent.

Det stemte vi i Det Konservative Folkeparti imod af flere grunde. Blandt andet, fordi vi ikke fandt sagen og løsningsmulighederne beskrevet godt nok, og vi sad tilbage med spørgsmålet, om der virkelig ikke findes alternative løsninger ved at søge den åbne dialog? Vi er nemlig dybt bekymrede for, om det kommer til at have omfattende økonomiske konsekvenser for beboerne i Sønderkærgaard 02-0.

Indtil videre har der kun været to alternativer i spil for, hvad der skal ske:

1) at nedlægge boliger eller

2) at renovere de eksisterende boliger, der ellers skal nedlægges. Uanset hvad vil begge alternativer kræve store huslejeforhøjelser.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi er helt med på, at der skal nedlægges 84 lejligheder, så alle myndighedskrav overholdes. Men vi havde gerne set alternative finansieringsformer. Eksempelvis at frasælge grønne arealer fra Lejerbo til for eksempel Hvidovre kommune, så huslejeforhøjelser kan reduceres eller måske helt undgås, eller at omstykke nogle af lejlighederne til ejer- eller andelsboliger eller noget helt tredje.

Lige nu kender vi ikke mulighederne for, hvad man kan gøre for at undgå for høje huslejestigninger. Men det er helt sikkert, at vi mener, at alle muligheder skal afsøges, inden der tages tiltag til så store huslejeforhøjelser, hvor eksempelvis huslejen for en treværelseslejlighed vil stige fra 4.779 kr. til hele 7.785 kr. Det kan nemlig have store konsekvenser for de borgere, der i dag bor i lejlighederne og i yderste konsekvens betyde, de ikke har råd til at blive boende. Derfor er det da det mindste, vi kan gøre, overfor de borgere, det berører nu, og kommer til at berører i fremtiden.

Løbet ser desværre ud til at være kørt i denne omgang. Men vi vil arbejde for, at der fremover tænkes i mere kreative baner, og at alle løsninger og muligheder afsøges. For vi mener, at vi som kommune bør gå mere aktivt ind i sådanne sager og vise vores velvilje og engagement for at finde den rigtige løsning, og undgå at der i værste fald er almene boligblokke i Hvidovre, der står tomme, fordi ingen har råd eller lyst til at betale for høje huslejer.

Med venlig hilsen

Søren Friis Trebbien

1. viceborgmester

Kommunalbestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkeparti