Huslejestigning på 12-29% i Hvidovrebo

Huslejestigning på 12-29% i Hvidovrebo

Renovering af badeværelser i Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling 4

Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling 4, beliggende på Hvidovrevej 315-329, har truffet beslutning om at iværksætte en omfattende renovering af badeværelser ved brug af den kollektive råderet. Denne renovering finansieres gennem optagelse af et realkreditlån, hvilket forventes at påvirke huslejen for beboerne i afdelingen.

For at realisere denne renovering vil afdelingen optage et 20-årigt realkreditlån på op til 1.500.000 kr. Den påkrævede finansiering gør sig gældende for renovering af 10 badeværelser over en toårig periode.

Den gennemsnitlige huslejestigning forventes at variere mellem 12 og 29 %, afhængig af lejemålets størrelse og beboernes valg om at renovere for det maksimale beløb på 138.000 kr. Lånet forventes afdrages gennem den månedlige husleje.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af huslejestigningen er nødvendig for at sikre, at de fastsatte grænser i almenboligloven overholdes, især når ustøttede renoveringer medfører en huslejestigning på over 5 %. Ifølge Hvidovre Kommunes Delegationsplan kræves Kommunalbestyrelsens godkendelse også, når lånoptagelse resulterer i huslejestigninger på mere end 10 %.

Kommunaldirektøren har indstillet til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende den forventede huslejestigning på 12-29 % baseret på en 20-årig belåning, afhængig af lejemålets størrelse. Denne anbefaling blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. november 2023 og senere ratificeret af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023.

Finansieringen af renoveringen blev enstemmigt godkendt af afdelingens beboere på et møde den 21. marts 2023 og senere af organisationsbestyrelsen den 18. april 2023.

Den forventede huslejestigning vil påvirke beboerne, der vælger at gennemføre renoveringen, med en stigning på mellem 12 og 29 %. For eksempel vil en lejlighed på 75,8 m2 opleve en stigning fra 5.997 kr. til 7.004 kr. pr. måned.

Administrationen vurderer, at renoveringsarbejdet er rimeligt og nødvendigt for at opretholde ejendommens attraktivitet. Dette initiativ er i overensstemmelse med de forskellige hensyn, der skal tages i betragtning i henhold til almenboligloven. Det omfatter beboernes indflydelse, tilgængelighed af passende boliger til rimelige huslejer, og at renoveringer skal opretholde en god kvalitet på arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljømæssig niveau.

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune som følge af denne beslutning. Godkendelsen er i overensstemmelse med Almenlejelovens § 10, stk. 3, og Driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4.

Beboerne kan forvente en forbedring af boligkvaliteten som resultat af disse renoveringsinitiativer, og administrationen vil sikre, at huslejeniveauet forbliver konkurrencedygtigt i forhold til andre almene boliger i Hvidovre Kommune.

 

mag