Hvad blev der af Risbjerggård?

Hvad blev der af Risbjerggård?

Principielt har tre ud af 21 alene truffet beslutningen om navneændringen, skriver HELLE ADELBORG

LÆSERBREV: Igennem foråret har det politisk været drøftet i Kultur- og fritidsudvalget (KFU) og i Kommunalbestyrelsen (KB) om spillestedsadministrationen i Kulturgården Risbjerggård skulle have et navn. Desværre deltog jeg ikke på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april hvor vi, den socialdemokratiske gruppe i KFU havde standset sagen, for at få den til behandling i KB.

Om det er administrationen, brugerne eller det siddende styre af politikere, der fra begyndelsen ønskede en spilleadministration og med eget navn står vist hen i det uvisse.

Lad mig begynde lidt fra start. I mange år drøftede vi udviklingen af Risbjerggård herunder at få skabt en bymidte i Hvidovre, der manglede en midte i byen. I årene fra 2014-2018 begyndende med workshop hvor alle, der ville, kunne deltage og det endte med et bymidteudvalg bestående af borgere, brugere, administrationen og hele økonomiudvalget. Ja resten af den historie kender de fleste og stolt var jeg, da vi indviede den nye Kulturgård Risbjerggård i september 2022.

Hvad skete der lige fra at sagen om navn til en spilleadministration var til behandling i Kommunalbestyrelsen og blev sendt retur til KFU til fornyet behandling? Nærmest efter vores optik ingenting. Det blev som Sara Benzon nærmest arrogant udtalte i KB-salen, at sende den retur er da tåbeligt og ligegyldigt, for vi er tre, der er enige i at det skal hedde RIGA!

Så meget for det samarbejde af SF, C og Æ’s tilsammen tre medlemmer, der stik imod et stort flertal, der i KB-salen tydeligvis gav udtryk for at den blot skulle hedde Risbjergård, stemte de tre som de ville og stemte navnet RIGA igennem. Vi i ”gruppe A stemte selvfølgelig imod med en bemærkning om, at debatten og tilkendegivelserne i Kommunalbestyrelsen ikke afspejles i sagen og ikke er indarbejdet i sagsfremstillingen.”

Argumenterne var bl.a. at det jo ikke er lokationen, der ændrer navn men kun den administrative spilleadministration. Det sker for at markere en spændende æra må man forstå! Jamen der har da indtil nu allerede været mange fine arrangementer og et fint opslag over det kommende program hænger på Kometen, dog er langt de fleste af disse arrangementer planlagt af dem, der blev smidt på porten – Musik- og Kulturrådet.

Principielt har tre ud af 21 alene truffet denne beslutning og af de sociale medier fremgår programmet med at det foregår i ”rigahvidovre” – ja det er Kulturgården Risbjerggård, men det står ingen steder mere desværre.

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe

Helle Adelborg (A)

Forhenværende borgmester