HVAD ER SANDHEDEN OMKRING FYRINGEN?

HVAD ER SANDHEDEN OMKRING FYRINGEN?

Hvorfor skulle Vej- og Parkchef MICHAEL SØNDERGAARD DAUGAARD OFRES?, spørger Erling Groth:

LÆSERBREV: Der gik chokbølger gennem rådhuset og den kommunale forvaltning før jul, da den respekterede vejchef blev fyret, som lyn fra klar himmel. Ikke mindst blandt Michael Søndergaard Daugaards 140 medarbejdere på Materielgården, som kendte til den reelle baggrund for den mistænkelige fyring.

En dialog med Grundejerforeningen Ny Hvidovre bringer nyt frem i den mørklagte sag:

”Politiet har IKKE fået en anmeldelse fra en borger” skriver grundejerforeningsformand Poul Robert Andersen på Facebook om træfældningerne på Ege Alle. ”Hele sagen havde set anderledes ud, sikkert også (?) for M.D. hvis du dokumenterede din påstand” skriver han til mig.

Skandalens kerne

Her begynder det at blive interessant. Nu nærmer vi os skandalens egentlige kerne, nemlig fyringen af den loyale chef i Vej- og Park gennem 22 år.

Jeg tror gerne – som Grundejerforeningen Ny Hvidovre – at Michael Daugaards fyring har med denne detalje i sagen om Ege Allé at gøre, selv om Kenneth Christensen fra Økonomiudvalget påstår det modsatte.

Han påstår på Facebook- ”2650 – den politiske gruppe” – lige som jer i grundejerforeningen – at han heller ikke kendte noget til nogen civil borger, som oprindeligt ringede og anmeldte træfældningerne til politiet (på grund af at vedkommende var forarget over hærværket, som vedkommende var førstehåndsvidne til mens det foregik, min tilføjelse).

Almindeligt kendt i lokalområdet

Grundejerforeningens formand ved jo udmærket godt at det forholdt sig, som jeg beskriver: Altså på baggrund af opringningen fra vidnet (som siden har fået vidnebeskyttelse) blev den kommunale vagt kontaktet af politiet. Politiet bad her vagten om at tage ned på Ege Alle og se på det. En helt normal procedure i hærværkssager, hvor politi og kommune samarbejder.

Men det ser ud til at det er lykkedes Grundejerforeningen Ny Hvidovre og hærværksfolkene i forening at overbevise økonomiudvalgsmedlemmer om at det skulle være den loyale embedsmand Michael Daugaard der er ”skurken”, som starter retssager mod ulykkelige borgere. Daugaard har selvfølgelig – efter den civile anmeldelse – talt med og, to dage senere, anmeldt det konstaterede hærværk til politiet i embedsmedfør. Alt andet ville være tjænesteforsømmelse.

Kenneth Christensens fortørnelse

Kenneth Chistensen har, lige som andre ØU-medlemmer været fortørnede over at de ikke, som kommunalbestyrelsesmedlemmer, politisk har kunnet stoppe den såkaldt ”ulykkelige sag, hvor kommunen fører retssag mod egne borgere”. Men den civile politianmeldelse fra borgeren har ikke politisk kunnet trækkes tilbage på grund af ”magtens tredeling”. Herfra måtte politikerne respektere anklagemyndigheden, som den instans, der afgør om der skal rejses tiltale eller ej. Så dette kunne på ingen måde bebrejdes vejchefen eller være en begrundelse for at fyre Michael Daugaard.

Skin-anklagen: Daugaards ”datter”

Så kom der – et eller andet sted fra – en skin-anklage på bordet, som Økonomiudvalget blev orienteret om:

Michael Søndergaard Daugaard havde ANSAT SIN EGEN DATTER som sommerafløser i Vej- og Parks renovationsafdeling. Og så faldt hammeren!

Almindeligt kendt på ”Gården”

Et lille problem var: Michael Daugaard har slet ikke nogen datter!

Og det ved de 140 ansatte på Materielgården, som begræd tabet af deres respekterede og vellidte chef, som de bakkede 100 % op om, på grund af hans faglige dygtighed og fremsynethed. Et kæmpe videnstab for Hvidovre Kommune.

Men tillykke til Grundejerforeningen Ny Hvidovre og hærværksfolkene: Mission completed.

Det politiske ansvar

Sagen rejser unægtelig også nogle store spørgsmål til borgmester Anders Wolf Andresen og de øvrige ansvarlige i Økonomiudvalget. Har I på nogen måde medvirket til et justitsmord i denne fyringssag mod Michael Søndergaard Daugaard? Er I ved at miste grebet om kommunens ledelse?

Med venlig hilsen

Erling Groth

Foto: Blev Vej- og parkchef Michael Søndergaard Daugaard et uskyldigt offer i Grundejerforeningen Ny Hvidovres kampagne i samarbejde med de hærværksdømte?