Hvad kan vi gøre ved støjen?

Hvad kan vi gøre ved støjen?

Hjælp os i den politiske behandling af støjhandlingsplanen og send dit høringssvar senest den 20. maj, skriver TINA CARTEY HANSEN:

LÆSERBREV: Duer støjskærme? Hvor meget nytter støjdæmpende belægning på vejene? Hvad er statens, og hvad er kommunens rolle?

Det er nogle af spørgsmålene, man forsøger at besvare i den støjhandlingsplan, kommunen sendte i høring før påske. Her kortlægges specifikke områder og mulige tiltag.

Læsningen er desværre nedslående. 25.580 af os bor i boliger, der er støjbelastede over den fastsatte grænse på 58db. Der er ingen quickfix løsninger, da løsningerne i høj grad kræver penge og velvilje fra staten. Det handler både om overdækning af motorvejene, metro til Hvidovre og tilladelse til at måtte nedsætte hastigheden på motorvejene.

Men bare fordi noget er svært og ikke lige kan løses i morgen, betyder det ikke, at mine konservative kolleger eller jeg læner os tilbage i sofaen og giver op. Tværtimod! Vi fortsætter vores arbejde med at få Hvidovre på landkortet ift. de store projekter, der virkelig vil batte på støjkontoen. For ærlig talt. En støjreduktion på 0,8 db ved støjdæmpende asfalt eller nedsættelse af hastigheden fra 60 til 50 km på Gl. Køge Landevej minder mere om symbolpolitik og sårbehandling, end at vi tager fat om roden på problemerne. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal tale om alle mulige støjdæmpende tiltag. Vi skal bare også være ærlige omkring effekten af dem! I kommunens støjudvalg har vi f.eks. haft besøg af en lydekspert, der synliggjorde for os, at der skal en reduktion på mindst 3 db til, før den gennemsnitlige dansker overhovedet kan høre en (lille) forskel. Sænker vi hastigheden på en vej, må vi også forvente, at vi potentielt flytter støjen hen på en nabovej.

Selvom det nogle gange føles op ad bakke at arbejde med støjbekæmpelse, skal vi huske på de sejre, vi ved fælles tværpolitisk samarbejde HAR opnået. Som f.eks. langt flere meter og bedre støjvægge ved Amagermotorvejen og ny kommende støjskærm langs Holbækmotorvejen. Efter flere besøg og henvendelser, ved Folketingets transportudvalg, at borgere og lokalpolitikere i Hvidovre er meget engagerede i arbejdet med støjbekæmpelse.

Rom blev ikke bygget på en nat, og vi fjerner ikke støjen i Hvidovre med et snuptag. Noget støj må vi acceptere ved at bo tæt på landets hovedstad, men målet må være, at alle boliger kommer under grænseværdien. Om det så tager 1, 10 eller 30 år. Vi fortsætter arbejdet!

Hjælp os i den politiske behandling af planen og send dit høringssvar senest den 20. maj. Mere information findes på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Tina Cartey Hansen (C)

Næstformand i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og medlem af Støjudvalget