Hvad skal man med en dom, der ikke overholdes?

 Hvad skal man med en dom, der ikke overholdes?

FLEMMING NIELSEN om kommunens ulovlige opkrævning af moms renovation:

LÆSERBREV: Forleden var det at læse i Hvidovre Avis under rubrikken ”Vi spør’ bare” et lille indlæg fra en borger som er utilfreds med den fortsatte ulovlige momsopkrævning på renovation. Glædeligt at jeg ikke er den eneste der er utilfreds.

Naturligvis var der dyb tavshed fra kommunen efterfølgende, sikkert fordi de har travlt med deres ulovlige opkrævninger.

Det er nu snart tre år siden der faldt dom for at kommunerne ikke mere skal jeg gentager IKKE MERE SKAL opkræve moms på renovation. Læg lige mærke til ordet SKAL! Er det ikke det samme som en ordre? Skal en ordre ikke adlydes? Det er ikke en henstilling, det er ikke en anbefaling - ej heller ikke en opfordring at der ikke opkræves moms på renovation. Alligevel fortsætter Hvidovre Kommune deres ulovligheder. Som undskyldning siger de at de afventer styresignal fra skattemyndighederne. Det er simpelthen en dum undskyldning! Der er 23 kommuner der IKKE opkræver moms, bl.a. København og Gentofte. Hvorfor kan Hvidovre Kommune ikke finde ud af det, når andre kommuner kan? Hvor længe skal vi som borger findes os i denne ulovlighed?

Truet med tvangsaktion!

Jeg prøvede at undlade at betale momsen for renovation i januar, men der gik ikke mange dage før jeg fik en rykker hvor jeg kunne risikere en tvangsaktion og al verdens ulykker, hvis jeg ikke betaler det skyldige beløb. En tvangsaktion, for blot et par hundrede kroner, ej hvor morsomt! Hvad skal man med en dom når den alligevel ikke bliver overholdt?

I januar 2023 skrev jeg til skat med følgende spørgsmål;

Hvordan kan skat modtage moms som Hvidovre Kommune ulovligt opkræver hos borgerne? Dyb tavshed.

Jeg spurgte ligeledes, om jeg kunne undlade at betale den ulovlige opkrævet moms, hvortil fik jeg det svar, at jeg skulle rette henvendelse til kommunen.

Jeg fik heller ikke svar på om der er nogle særlige regler for de kommuner, der IKKE opkræver moms i forhold til de kommuner, der opkræver moms?

De kunne på nuværende tidspunkt heller ikke oplyse noget om hvornår styresignalet var klar. Det har nu taget snart tre år. Gad vide hvad disse embedspersoner egentlig render rundt og laver, siden det skal tage så lang tid?

Der gik i øvrigt tre måneder før jeg endelig hørte fra skat, på trods af en lovet svartid på max fem dage.

Hvis momsen ikke er fjernet i 2024 overvejer jeg kraftigt af tage kampen op, jeg vil ikke blive ved med at betale den ulovlige moms, der er dog en grænse for hvad man skal finde sig i. Det må dog være en utrolig tilfredsstillelse at have sådan en magt over borgernes penge. Føj!

Hvor kunne det egentlig være morsomt hvis alle i Hvidovre Kommune undlod at betale den ulovlige moms.

Flemming Nielsen