Hvad sker der med naturen i Vigerslevparken?

Hvad sker der med naturen i Vigerslevparken?

Vigerslevparken er et fælles grønt åndehul for borgerne i Hvidovre og Valby, og for mange andre. Parken rummer et rigt dyreliv, blandt andet fordi der er mange gamle træer med hule stammer og grene, hvor flagermus og hulrugende fuglearter kan finde et hjem.

Hvidovre og Københavns Kommuner var for nylig værter for to informationsmøder om vandprojektet langs Harrestrup Å. Projektet skal være med til at løse nogle af de udfordringer, som et varmere klima med vildere og vådere vejr skaber. Den anden store globale udfordring er biodiversitetskrisen, som er uløseligt forbundet med klimakrisen. Begge kommuner har som mål at fremme vilkårene for den truede biodiversitet.

Men hvor godt er det så lykkedes? Kan de gode intentioner holde, når gravemaskinerne og skovarbejderne går i gang? Hvad kommer det for eksempel til at betyde for Vigerslevparkens fugle- og flagermusbestande, når over 300 træer skal fældes for at realisere planerne for Harrestrup Å? Kan klimatilpasningen gennemføres uden store skader på naturen? Og hvordan spiller dette sammen med den nye drifts- og udviklingsplan for parken?

Vil vi ende med en rigere natur i Vigerslevparken, eller vil naturen blive endnu mere presset af træfældning, mangel på skjulesteder, lysforurening, øget færdsel, hyppige oversvømmelser med beskidt vand osv.? Og hvordan klarer dyrene sig igennem anlægsperiodens omvæltninger og forstyrrelser?

Torsdag den 6. september bliver der mulighed for at blive klogere på dette på en cykeltur gennem parken i selskab med naturkyndige og repræsentanter for Københavns og Hvidovre Kommuner. Med udgangspunkt i miljøvurderingsrapporter og den nye udviklingsplan for Vigerslevparken vil vi udforske parkens naturværdier og se på både udfordringer og løsningsmuligheder.

Cykelturen afholdes i anledning af Naturens Uge, som i år har temaet ”den blå natur”. Harrestrup Å projektet har både til formål at give et større naturindhold i vandløbet, berige naturen i vandløbets omgivelser og forhindre oversvømmelser i parkens nabolag. Turen vil sætte fokus på nuværende og mulig fremtidig natur i parken, men også på dilemmaer omkring naturforvaltning, klimatilpasning og rekreative hensyn i bynær natur. Da skybrudsprojektet er i høringsfase, vil det også give viden, der kan bruges til at skrive høringssvar.

Turen starter ved Netto på Gammel Køge Landevej kl. 18.30 og forventes at vare ca. 2 timer. Vi håber at se de første flagermus inden turens slutning og har derfor udstyr med til at genkende de forskellige flagermusarter.

Arrangør: Natur og Ungdom – Det spiselige Hvidovre, i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening samt projektet Flagermusenes By.

Turen er gratis, men på grund af begrænset deltagerantal skal man tilmelde sig på place2book.com/da/sw2/sales/mdvubziwlt senest 3. september.

Turledere er John Frisenvænge og Niklas Hegnsbo.

Foto: De gamle træer må ofte lade livet, når mennesker skal kunne færdes sikkert i byens parker.