Hvad vil SF?

 Hvad vil SF?

De hopper med på useriøs populisme, skriver CHRISTIAN JANFELT:

LÆSERBREV: På et kaotisk KB-møde i efteråret kom DF med et pludseligt forslag om at give skoleelever fri på den forhenværende St. Bededag, mens de fleste andre (inkl. lærerne) passer arbejde. Den var SF straks med på, selvom det betød ekstra arbejde for alle forældrene i skolebestyrelserne, som allerede havde haft ferieplanen i høring én gang. Selv efter at have haft tid til at tænke over det, mener SF fortsat, at eleverne har allermest brug for en fridag mellem påske og pinse og blot to uger inden Kr. Himmelfartsferien. ”Så de kan få ro på”, siger SF. Hvis det virkelig var det hensyn og ikke politisk drilleri og populisme, ville fridagen gøre væsentlig bedre gavn i efteråret, hvor der ingen helligdage er.

Utallige fotos i Hvidovre Avis tegner et billede af en SF-borgmester med en så stor higen efter borgmesterkæden (mon han også ligefrem sover med den på?), at han har solgt om end ikke sin egen bedstemor så i hvert fald sit eget partis politik for at få den. Vi får nok aldrig nogen god forklaring på, hvad Socialdemokraterne skulle i valgforbund med DF, men man kunne dog altid se på de politiske resultater, at vi havde en socialdemokratisk borgmester. At dømme efter det seneste budget har vi i Hvidovre fået en konstituering, hvor SF fik borgmesterkæden og de blå partier hele indflydelsen. Tilbage er SFs motto om, at børnene skal have ro på, og det får de så åbenbart ved at gå derhjemme, mens deres forældre og lærere passer arbejde. En særlig tak skal lyde til Karin Kofod fra Enhedslisten for så tydeligt at sige fra overfor useriøs populisme og unødvendige skattelettelser.

Venlig hilsen

Christian Janfelt