Hvidovre Fodbold skal betale knap 1 mio. kr. for udvidet leje

Hvidovre Fodbold skal betale knap 1 mio. kr. for udvidet leje

Hvidovre IF er rykket op i Superligaen, og som konsekvens af det udvides deres råderet over lokaler i tribunebygningen på Hvidovre Stadion, og opvisningsbanens faciliteter opgraderes i henhold til kravene fra Divisionsforeningen til afvikling af superligakampe

Med Hvidovre IF's nye status som superligahold ændrer vilkårene sig for den kommunale sponsoraftale til fodboldklubben.

Det fremgår af den dagsorden, som Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) tirsdag skulle behandle.

- Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund beslutte, hvorvidt der skal indgås en sponsoraftale gældende for Superligaen med tilhørende reklameaftale og tillæg til huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2023 til og med 30. juni 2024 gældende for sæson 2023/2024 i 3F Superliga, fremgår det af den dagsorden som KFU er blevet forelagt.

Hvidovre Kommunes administration har derfor udarbejdet et udkast til en ny sponsoraftale "med fokus på modydelser af høj værdi, der sikrer og øger synligheden af Hvidovre Kommunes sponsorat, samt giver Hvidovre Kommunes borgere gratis adgang til tre kampe i grundspillet i Superligaen", fremgår det af sagsfremstillingen.

- Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Hvidovre Fodbold A/S betaler yderligere ca. 0,9 mio. kr. i leje for udvidet adgang til lokaler på Hvidovre Stadion samt for brugen af den opgraderede opvisningsbane, står der i sagsmaterialet.

I sagsfremstillingen kan man desuden læse, at HIFs oprykken til Superligaen betyder, at deres råderet øges over lokaler i tribunebygningen på Hvidovre Stadion, og at opvisningsbanens faciliteter opgraderes til afvikling af superligakampe.

- Selskabets betaling for leje af de ekstra lokaler (ca. 0,2 mio. kr.) samt den opgraderede opvisningsbane (ca. 0,7 mio. kr., tillæg til lejeaftale) udgør ca. 0,9 mio. kr. Fratrukket selskabets betaling for husleje (ca. 0,5 mio. kr.) og reklameafgift (ca. 0,1 mio. kr.) og ekstra leje, udbetales der ifølge aftalen ca. 0,3 mio. kr. til selskabet for sæson 2023/2024 i superligaen, står der i sagsfremstillingen.

I henhold til sponsoraftalen forpligter fodboldselskabet sig til at levere en række modydelser til Hvidovre Kommune, herunder en bandereklame og et megaskilt, et skilt over spillerind-/udgang, et skilt ud mod Hvidovrevej, kommunelogo på fordøren og forruden af selskabets spillerbus, kommunelogo på spillertrøjer (brystet) og kommune navn (”Hvidovre”) på ryggen af spillertrøjer, samt gratis adgang for Hvidovreborgere til 3 kampe.

- Administrationen bemærker, at Hvidovreborgernes gratis adgang til kampe i Superligaen udgør en værdi af ca. 476.000 kr. pr. kamp (i alt ca. 1,4 mio. kr. for 3 kampe), hvorimod værdien pr. kamp i 1. Division, NordicBet Ligaen udgjorde ca. 86.000 kr. pr. kamp. Den øgede værdi skal ses i lyset af en større interesse for Superligakampene, står der i sagsfremstillingen.

Værdi for Hvidovre Kommune

Sponsoraftalen består af en række modydelser som fodboldselskabet yder til Hvidovre Kommune som følge af sponsoratet. Derudover repræsenterer den øgede omtale og medieeksponering som Hvidovre IF vil få som Superligaklub også en værdi for Hvidovre Kommune.

Værdien af sponsoraftalen består således af sponsoraftalens modydelser, samt værdien af den forventede omtale som Hvidovre opnår, når fodboldselskabet spiller i Superligaen.

- Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet udkast til en ny sponsoraftale med fokus på modydelser af høj værdi, der sikrer og øger synligheden af Hvidovre Kommunes sponsorat, samt giver Hvidovre Kommunes borgere gratis adgang til tre kampe i grundspillet i Superligaen, står der i sagsfremstillingen.

I forbindelse med indgåelsen af aftalen har administrationen indhentet en værdiansættelse af aftalen fra rådgivningsvirksomheden Dentsux, der er et verdensomspændende mediehus, der også tidligere har værdiansat sponsoraftaler for Hvidovre Kommune. Dentsux har derudover bl.a. foretaget værdiansættelse og rådgivning for følgende kommuner og virksomheder; Gladsaxe Kommune, Holstebro Kommune, Holbæk Kommune, Telia Parken, Randers FC, Kvindelandsholdet i håndbold, Danske Bank, Royal Arena, DBU A-landsholdet M/K, Gjensidige Forsikring; Gjensidige Kvindeligaen fodbold, STARCK; DBU A-Landsholdet herre & Old Boys landsholdet og DBU; værdimåling af DBU’s kraftcentre.

Estimeringen af den mulige medieeksponering tager udgangspunkt i tal fra Infomedia, der registrerer nyheder fra redaktionelle medier, herunder trykte medier, online medier, radio og tv, podcast og sociale medier. Den samlede værdi af sponsoraftalen, herunder sponsoraftalens modydelser (ca. 3,2 mio. kr.) og PR-værdi (ca. 3,76 mio. kr.), er estimereret til at udgøre ca. 7 mio. kr. ekskl. moms.

- Det er administrationens vurdering, at værdiansættelsen beskriver den reelle markedsværdi af aftalerne. Hvidovre Kommune har indgået sponsor-, reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S, gældende for perioden fra den 1. oktober 2022 til og med den 30. juni 2024, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode, fremgår det af sagsfremstillingen.

 

red