Hvidovre går ind i national kamp mod vejstøj

Hvidovre går ind i national kamp mod vejstøj

Hvidovre støtter et borgerforslag om, at staten skal sikre lovgivning og støjbekæmpelse, så ingen boliger langs statens veje udsættes for støj over de fastsatte støjgrænser

Staten skal senest i 2040 sikre borgerne langs statens motorveje mod sundhedsskadelig trafikstøj.

Sådan lyder det i et nyt borgerforslag, som en lang række storkøbenhavnske borgmestre står bag. Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen, der pt. er på barsel, er en af medforslagsstillerne, for Hvidovre Kommune har længe haft fokus på støj og dens sundhedsskadelige konsekvenser.

Blandt andet derfor blev der sidste år nedsat et Støjudvalg, som netop arbejder med konkrete forslag til, hvordan man kan reducere støjniveauet i kommunen. Hvidovre arbejder også for at få overdækket motorvejene gennem kommunen, og med det seneste budgetforlig er der aftalt hastighedsnedsættelser flere steder i byen, bl.a. for at dæmpe trafikstøjen.

Kan ikke alene

– Vi ved, at det kan være sundhedsskadeligt at bo i områder med meget trafikstøj, så vi arbejder i Kommunalbestyrelsen målrettet på at nedsætte generne fra støj i hele kommunen. Men vi kan ikke gøre det alene, og derfor støtter vi forslaget om, at Staten og politikerne i Folketinget skal tage deres del af ansvaret, når det kommer til de statslige motorveje, siger fungerende borgmester, Søren Friis Trebbien.

Ifølge borgerforslaget skal Miljøministeriet sikre vedtagelse af støjgrænser fra motorveje ud fra et forsigtighedshensyn, som man gør på andre områder. Miljøministeriet skal føre tilsyn med at støjgrænserne overholdes, mens Transportministeriet skal sikre, at boligområder beskyttes mod sundhedsskadelig trafikstøj fra både nye og eksisterende statsveje.

Og senest i år 2040 skal der være gennemført støjbekæmpelse, så ingen boliger langs statens veje udsættes for støj over støjgrænsen. I mellemtiden skal hastigheden nær boligområder nedsættes, så risikoen for at blive syg af den sundhedsskadelige støj mindskes, lyder det i forslaget.

Bred opbakning

Det er Gladsaxes borgmester, Trine Græse, der er stiller af borgerforslaget, som bakkes op af borgmestrene fra henholdsvis Albertslund, Brøndby, Gentofte, Hvidovre, Ishøj, Nyborg, Solrød, Vallensbæk samt to byrådsmedlemmer fra Gladsaxe Byråd. Forslagsstillerne er bredt politisk repræsenteret ved Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

– Vi er hundredtusindvis af borgere i det her land, som risikerer vores helbred, fordi vi bor langs motorvejene og lever med trafikstøj langt over de fastsatte grænseværdier. Så når der ikke er flere borgmestre med, er det alene fordi, der kun kan være 10 medforslagsstillere i et borgerforslag. Men jeg håber at både borgmestre og borgere overalt i landet vil støtte forslaget, så vi kan få gjort op med den farlige trafikstøj, siger Trine Græse.

Foto: Hastighedsnedsættelse på motorveje, er blandt andet et af de tiltag der er gjort for, at dæmpe trafikstøjen.