Hvidovre har brug for en træpolitik!

 Hvidovre har brug for en træpolitik!

– den kan hjælpe med at beskytte de få virkeligt gamle træer i kommunen, samt sætte en retning for at gøre Hvidovre til et endnu grønnere sted, skriver BENT ROLDGAARD

LÆSERBREV: I Hvidovre kommune er det mange steder blevet kutyme, at når ældre borgere sælger deres ejerbolig i villaområderne, bliver huset revet ned og grunden ryddet for bevoksning, inkl. gamle sunde træer.

Der er i nogle områder gamle træer, som har stået der længere end de fleste huse omkring dem, og der er risiko for at disse gamle kæmper bliver fældet, fordi nye grundejere ikke bryder sig om dem…

Vigtige for klimaet

Men disse gamle træer er vigtige for biodiversiteten og klimaet i vores kommune, og derfor bør vi have en træpolitik i Hvidovre Kommune.

Gamle træer opbevarer en masse CO2 i deres ved, giver levesteder til dyr og giver skygge om sommeren og sørger for at byen ikke bliver helt så varm. På Frederiksberg har de en politik om, at alle borgere skal kunne se mindst et træ fra deres bolig, og at der skal passes særligt på træer ældre end 25 år.

I Hvidovre kommune har vi arbejdet med en træpolitik i et godt stykke tid, og emnet har netop været diskuteret i det Grønne Råd, hvor det bl.a. blev drøftet om træpolitikken skulle gælde både offentlige og private træer og hvilke træer skal der plantes? Skal det kun være hjemmehørende arter? Hvilke er særligt gode for biodiversiteten? Hvordan skal ny bebyggelse placeres i forhold til eksisterende ældre og høje træer?

Jeg synes, det er vigtige spørgsmål, og derudover kan det også diskuteres om der er bestemte træer som ikke skal plantes nær boliger, da de kan give allergiske reaktioner? Skal der stilles krav om genplantning, hvis det bliver nødvendigt at fjerne ældre træer på grund af sygdomme?

Og hvad med store træer der kan ødelægge bygninger med deres rødder eller vælte ned dem under en storm? Jeg håber, at vi i Hvidovre kan komme frem til en god træpolitik i løbet af efteråret! En træpolitik som hjælper med at beskytte de få virkeligt gamle træer i kommunen, samt sætter en retning for at gøre Hvidovre til et endnu grønnere sted med plads til endnu mere flora og fauna.

Med Venlig Hilsen

Bent Roldgaard Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og By- og Planudvalget for SF