Hvidovre havn går mod nyt kapitel med arkitektkonkurrence

 Hvidovre havn går mod nyt kapitel med arkitektkonkurrence

Idéoplæggets vision er at transformere Hvidovre Havn til en betydelig aktivitetshub for foreninger, skoler og borgere. Havneudvalget arbejder videre her i foråret med de resterende opgaver

Hvidovre Kommune har taget det første skridt mod en omfattende udvikling af Hvidovre Havn, som blev besluttet den 28. marts 2023 af Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Havneudvalget. Der er afsat op til 300.000 kr. til udarbejdelse af en inspirationsskitse til en ny bygning (hvor roklubben har til huse i dag), den er nu blevet præsenteret som et visionært idéoplæg.

Idéoplægget, som er skabt i samarbejde med Havneudvalget, havnens foreninger, Ungdomsskolen og Quark Naturcenter, lægger grundlaget for en arkitektkonkurrence, hvor op til 0,9 mio. kr. vil blive investeret. Dette blev godkendt af både Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2024 og Økonomiudvalget den 15. januar 2024.

Den politiske beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget viser enighed, hvor Gruppe C, F, og Æ støttede idéoplægget og anbefalede, at det godkendes. Samme holdning blev delt af Økonomiudvalget, hvor Gruppe C, F, Liste H, Gruppe O og Æ stemte for godkendelse. Gruppe A undlod at stemme.

Idéoplæggets vision er at transformere Hvidovre Havn til en betydelig aktivitetshub for foreninger, skoler og borgere. Dette inkluderer faciliteter til en række foreninger, café, forbedrede toiletforhold og udendørs brusere. Desuden skal en foreslået 'grøn korridor' binde havnen og Lodsparken mod nord sammen.

Den planlagte arkitektkonkurrence vil involvere tegnestuen Mejeriet, der har skabt inspirationsskitsen. Hvis idéoplægget godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil byggeprogrammet blive udarbejdet, og konkurrencefasen vil starte.

Den forventede tidsplan for godkendelsesprocessen er som følger:

Godkendelse af idéoplæg: Januar/februar 2024

Godkendelse af byggeprogram: Juni 2024

Prækvalifikation og udvælgelse af deltagere: August 2024

Konkurrenceafholdelse: September/november 2024

Vinderudpegning af dommerkomité: December/januar 2024/25

Endelig godkendelse af vinderforslag: Januar/februar 2025

Udarbejdelse af ny lokalplan: 2025-2026

Myndighedsprojekt, hovedprojekt og udbudsprojekt: 2025-2026

Udbudsfase/licitation/byggefase: 2026-2027

Forventet ibrugtagning: 2027/2028

Havneudvalget vil i de kommende møder i foråret 2024 drøfte de resterende opgaver i forhold til udvalgets kommissorium, herunder planer for fællesarealer, kunstspor, mindre renoveringsopgaver, evaluering af driftsoverenskomsten og udvikling af en kommunikationsstrategi.

Den økonomiske konsekvens af projektet er fastsat til 46,3 mio. kr. fordelt over årene 2023-2027. Beløbet vil omfatte omkostninger til arkitektkonkurrence, herunder udbudsrådgiver, byggeprogram, konkurrencevederlag og evaluering.

Foto:  DEN GRØNNE KORRIDOR: En uformel træpromenade der binder bygningerne ved Hvidovre Havn sammen og skaber samtidig en blød overgang med plads til ophold

mag