Hvidovre hilser ny rapport om Køge Bugt og Holmene velkommen

Hvidovre hilser ny rapport om Køge Bugt og Holmene velkommen

Ny rapport sætter fokus på havmiljøet i Køge Bugt og opfordrer til en samlet undersøgelse af økosystemet. Rapporten hilses velkommen i Hvidovre – men borgmester undrer sig over fremgangsmåden

En ny rapport sætter fokus på den effekt, Hvidovres vision om det nye erhvervs- og naturområde Holmene vil have på Køge Bugt. Rapporten slår fast, at der bør laves en helhedsplan for havmiljøet i Køge Bugt – og den konklusion hilses velkommen i Hvidovre.

– Vores vision med Holmene er at gøre havmiljøet bedre, end det er i dag – og vi har hele tiden sagt, at alt skal undersøges til bunds, før vi går i gang med noget som helst. Vi bør sammen kunne finde løsninger, der kan forbedre havmiljøet i Køge Bugt, og i det arbejde giver det også mening at se på, hvorfor bugten er i så dårlig stand, siger Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen.

Han understreger, at man derfor også bør undersøge konsekvenserne af fx dumpning af slam i bugten, som bl.a. Køge Kommune gør brug af, og sætte en stopper for det. Man bør også se på den store udledning af næringsstoffer fra landbruget, den omfattende indvinding af råstoffer samt de betydelige mængder af spildevand, der udledes fra BIOFOS’ rensningsanlæg og rensningsanlæg langs bugten.

Den nye rapport er bestilt af en række kommuner langs Køge Bugt, og Hvidovres borgmester undrer sig over, at folkene bag rapporten ikke har kontaktet Hvidovre Kommune i processen. Det betyder nemlig, at den bygger på forkerte præmisser, fx ved at sammenligne Holmene og Lynetteholm.

– De to projekter kan slet ikke sammenlignes, og med Holmene er der slet ikke planer om at bruge samme metoder, som man har brugt med Lynetteholm. Det kunne folkene bag rapporten jo have fået at vide, hvis de havde spurgt os i stedet for det her hemmelighedskræmmeri, hvor man betaler for at få lavet en rapport i smug, siger Anders Wolf Andresen.

Han mener også, at man med en samlet helhedsplan bør se på de langsigtede miljøgevinster ved Holmene og ikke kun på etableringsfasen.

– Man bør inddrage hele det naturprojekt, vi vil lave med Holmene, hvor vi skaber 17 km ny kystlinje og 700.000 kvm ny natur, herunder strandeng, sandbanker og stenrev, som der er mangel på i dag. Alt det er ikke medregnet i den nye rapport, fordi den kun ser på etableringsfasen, men det hører jo med til det samlede billede, understreger Anders Wolf Andresen.

Han håber derfor, at Hvidovre og Køge Bugt-kommunerne kan finde fælles fodslag i arbejdet for at forbedre tilstanden i Køge Bugt.

– Vi har en fælles interesse i at passe på bugten, men de har gang på gang afvist at mødes med os. Måske den nye rapport kan blive startskuddet til en reel dialog om, hvordan vi samlet kan få skabt en bedre biodiversitet i Køge Bugt, siger Anders Wolf Andresen.

Foto: Holmene og Køge Bugt