Hvidovre Kommune anerkender problemer i affaldsindsamlingen

Hvidovre Kommune anerkender problemer i affaldsindsamlingen

Der har været problemer i afdelingen siden efteråret, lyder det fra kommunens ansvarlige chef for området

En længere periode med dårligt arbejdsmiljø i Hvidovre Kommunes affaldshåndtering får nu, efter spørgsmål fra Hvidovre Avis, Hvidovre Kommunes ledelse på området til at melde ud, at man er bekendt med problemstillingen, og at der handles på problemerne.

Kender I til de problemstillinger, som medarbejderne har beskrevet overfor Hvidovre Avis?

- Ja, vi har i løbet af efteråret identificeret en række forhold, som ikke er, som de skal være, og det har ledelsen i Center for Trafik og Ejendomme sammen med ledelsen i Vej & Park og kommunens personaleafdeling derefter handlet på. De konkrete hændelser, som ledelsen er blevet bekendt med, er der handlet på, og medarbejdere, der har haft konkrete og personlige udfordringer, er der taget hånd om i tæt samarbejde med personaleafdelingen, siger centerchef for Trafik- og Ejendomme Anne Pallesen til Hvidovre Avis.

Hvor længe har I kendt til problemerne?

- Siden efteråret - og siden da har ledelsen holdt flere møder med renovationsmedarbejdernes tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentanter, siger Anne Pallesen.

Kender borgmester og den tidligere fungerende borgmester og kommunaldirektør til problemerne og hvad har de gjort ved problemerne?

- Ja, borgmesteren, den tidligere fungerende borgmester og kommunaldirektøren er orienteret om problemerne og følger situationen tæt, siger Anne Pallesen til Hvidovre Avis.

Har ledelsen modtaget en klage fra en eller flere medarbejdere om medarbejderforholdene i affaldsindsamlingen?

- Ja, ledelsen i Center for Trafik og Ejendomme og Vej & Park er blevet gjort bekendt med situationen gennem henvendelser fra ansatte, lyder det fra centerchefen.

Hvad gøres der fra ledelsesmæssig side for at løse problemerne?

- Der er i 2023 nedsat en trivselsgruppe, der har til formål at fremme tillid, trivsel og samarbejdet. Fredag i sidste uge var der fællesmøde for alle de berørte medarbejdere og ledere om arbejdsmiljø og trivsel. Trivselsgruppen skal arbejde videre med, hvordan samarbejdet og tilliden blandt kolleger og til ledelsen bliver styrket, ligesom der også er planlagt en trivselsundersøgelse, slutter centerchef Anne Pallesen.

 

red