Hvidovre Kommune har fået en autismestrategi

 Hvidovre Kommune har fået en autismestrategi

- med en bred målgruppe, som også inkluderer bl.a. voksne autister, skriver PERNILLE HERMANSEN:

LÆSERBREV: Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny autismestrategi for Hvidovre Kommune. Både på landsplan og i Hvidovre ser vi en stigning i borgere, der har eller får en autismediagnose. Desværre ser vi også en alvorlig mistrivsel blandt disse borgere, særligt hos autistiske børn og unge, som i mange tilfælde ikke får den rette støtte til den rette tid. Derfor er en ny autismestrategi et velkomment tiltag.

Udarbejdelsen af autismestrategien har været nogle år undervejs og har inddraget både autistiske borgere, pårørende til autistiske borgere og relevante medarbejdere i kommunen. Strategien har blandt andet fokus på tidlig indsats, koordinering mellem kommunens fagcentre og udvikling af kommunens medarbejderes viden om autisme. Alle sammen fokusområder, som jeg ved bliver efterspurgt af autistiske borgere og deres pårørende.

Strategiens brede målgruppe og fokus på den enkelte borger afspejler forskellighederne blandt autister i forhold til blandt andet alder, udfordringer og støttebehov. Jeg er personligt også meget glad for, at den nye autismestrategi har en bred målgruppe, som også inkluderer voksne autister, autister på arbejdsmarkedet eller på vej ud på arbejdsmarkedet - en gruppe jeg selv er en del af.

Jeg glæder mig til at se den nye autismestrategi implementeret til gavn for alle os, der har autisme eller er pårørende til en autistisk borger.

Pernille Hermansen

SF Hvidovre