Hvidovre Kommune har vundet voldgiftssag: Får 18,2 mio. kr. tilbage for Tumlehuset

Hvidovre Kommune har vundet voldgiftssag: Får 18,2 mio. kr. tilbage for Tumlehuset

Selv om GVL Entreprise og rådgiverfirmaet Rubow skal betale stort beløb til Hvidovre Kommune, er der dog fortsat tale om stor ekstraudgift for Hvidovre Kommune på ca. 22 mio. kr. for det samlede byggeri

I voldgiftssagen vedrørende Tumlehuset, mellem Hvidovre Kommune og GVL Entreprise og rådgiverfirmaet Rubow Arkitekter, blev hovedforhandlingerne gennemført i marts 2024, og Voldgiftsretten har den 14. maj 2024 afsagt sin kendelse. Kommunen modtager i alt ca. 18,2 mio. kr. inkl. sagsomkostninger.

Med de ord skulle Økonomiudvalget mandag aften tage stilling til, om indtægterne på 18,2 mio. kr. fra kendelsen i Voldgiftsnævnet skulle tilgå kassebeholdningen.

Sagen mod de to tidligere samarbejdspartnere GVL og Rubow blev anlagt i december 2018 og har således verseret i ca. 5½ år og er med Voldgiftsnævnets kendelse nu endeligt afgjort. Voldgiftsnævnets kendelser kan ikke appelleres.

- Sagens udfald er, at G.V.L. Entreprise A/S til kommunen skal betale 8.859.605,89 kr. plus procesrente fra den 19. december 2018 til betaling sker. Rubow Arkitekter A/S, som nu hedder Nordic Office of Architecture A/S, skal til kommunen betale 2.274.152,20 kr. plus procesrente fra den 19. december 2018 til betaling sker. I sagsomkostninger skal GVL derudover betale Hvidovre Kommune 635.576 kr. Rubow skal i sagsomkostninger til kommunen derudover betale 560.722,03 kr. Endelig modtager kommunen 645.740,25 kr. retur fra Voldgiftsnævnet, fremgår det af sagsfremstillingen som Økonomiudvalget skulle tage stilling til.

Renter løber op

Endvidere fremgår det af sagsfremstillingen, at som følge af især procesrenternes størrelse, vil udfaldet samlet set være, at kommunen skal modtage ca. 18,2 mio. kr. inkl. renter og omkostninger.

- Det præcise beløb vil grundet renterne afhænge af, hvornår betaling sker. Advokaten vurderer, at kendelsen bestyrker, at kommunen i denne sag gjorde ret i at forfølge sine rettigheder efter kontrakten, navnlig ved at påtale og kritisere de stedfundne forsinkelser og mangler, ved at rejse bl.a. dagbods- og forsinkelseskrav – og ultimativt ved at forfølge disse krav, trods de kontinuerlige afvisninger af nogen form for ansvar fra både GVL’s og Rubows side, står der i dagsordenspunktet.

I sagens fremstilling kan man desuden læse, at byggeriet af Tumlehuset samlet set har kostet Hvidovre Kommune knap 89 mio. kr. og at byggeriet trods Voldgiftsnævnets kendelse har medført et tab for Hvidovre Kommune på i værste fald godt 22 mio. kr.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, hvad status for nuværende er på udbedringer af Tumlehuset, og om børn og personale på nuværende tidspunkt kan bruge institutionen, som den var tænkt. Det har ikke været muligt at få svar fra Hvidovre Kommune før deadline.

Foto: Tumlehuset

red