Hvidovre Lions med hjælp til Bådelauget

Hvidovre Lions med hjælp til Bådelauget

Hjælp Hvidovre Lions med at hjælpe andre - bliv medlem af Lions Hvidovres Venner

I oktoberstormen bukkede Hvidovre Bådelaugs havn under, og led kæmpe stor skade på såvel bro som bygning. Derfor står bådelauget nu overfor at skulle etablere to helt nye bådebroer. Prisen ligger på ca. 2,5 million kr. Og da naturskaderådet ikke yder støtte til både- og badebroer, bad Bådelauget lokalsamfundet om hjælp, så de igen kan få deres lille havn genetableret . Det lille Bådelaug i Kalveboderne har et stort socialt fælleskab og alle der har et bankende hjerte for havnen, er klar til at lægge kræfter i, for at få Bådelauget på benene igen. Havnen er også et sted, der er til stor glæde for både voksne og børn i kommunen. Spejdere og skoleklasser, benytter ofte stedet til deres udflugter og undervisning.

- Vi har i Lions Hvidovre hørt bådelaugets nødråb, og har netop kunnet glæde dem ved at give en donation på kr. 10.000 til hjælp til opbygningen af den lille havn. Bådelauget har indtil nu kun modtaget små 100.000,-, så de fortalte mig at vores donation luner, siger præsident i Lions Hvidovre, Suzette Reenmers.

Bliv Lions Hvidovres ven

- Har man lyst til at støtte Lions Hvidovre, i vores arbejde med at hjælpe andre - kan man tegne et medlemskab i Lions Hvidores Venner for 300 kr. om året.

Lions Hvidovre er en nonprofitorganisation, hvilket betyder at alle indsamlede penge går ubeskåret til de valgte formål.

- Ved et sådant medlemsskab er du med til at støtte både lokale og større indsatsområder som f.eks. humanitær hjælp til områder der er ramt af katastrofer. Et medlemskab giver fortrinsret til billetkøb ved arrangementer planlagt af Lions Hvidovre, siger Suzette Reenmers, der videre fortæller, at medlemmer minimum en gang årligt modtager et nyhedsbrev, så du kan se, hvad Lions Hvidovre har støttet/doneret til.

Kontingent for et medlemskab af Lions Hvidovre’s venner er kr. 300,- som opkræves årligt. Kontingentet kan betales enten via Mobilepay (nummer 125203) eller via bank overførsel (3307-2480444097). Det er kun Lions Hvidovre der råder over kontingentmidlerne, og der føres regnskab over alle indtægter og donationer. Har du lyst til at donere yderligere er du mere end velkommen, dog fratrækkes dette beløb ikke det årlige kontingent. Du kan til en hver tid stoppe dit medlemskab, dette gøres bare ved at stoppe betalingerne.

- Hvis du ønsker yderligere information, eller ønsker at tegne et medlemskab kan Lions Hvidovre kontaktes via e-mail hvidovre@lions.dk eller ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen, slutter Suzette Reenmers.

Foto: Præsident i Hvidovre Lions Suzette Reenmers

mag