Hvidovre reagerer på årsrapport: Tager kritik om forråelse meget alvorligt

Hvidovre reagerer på årsrapport:  Tager kritik om forråelse meget alvorligt

I sin årsrapport konstaterer Hvidovre Kommunes borgerrådgiver en ’tendens til udbredt forråelse’ blandt kommunens medarbejdere. Ledelsen kan ikke umiddelbart genkende billedet, men tager kritikken meget alvorligt

”Overordnet set for Hvidovre Kommune forekommer det, at der er en tendens til udpræget forråelse”. Sådan står der i indledningen til årsberetningen fra Hvidovre Kommunes borgerrådgiver, som Økonomiudvalget skal behandle på sit næste møde.

- Vi ser meget alvorligt på den kritik, der rejses i borgerrådgiverens årsberetning, og selvfølgelig særligt på beskrivelsen af en tendens til udbredt forråelse blandt vores medarbejdere – også selvom borgerrådgiverens samlede konklusion lyder, at kommunen på specifikke områder lever op til god forvaltningsskik og aktivt arbejder med kommunikation og god borgerkontakt. Derfor har vi straks bedt borgerrådgiveren om hjælp til at få belyst kritikken om tendens til forråelse mere konkret, så vi kan handle på de udfordringer, der måtte være. Der er indtil nu givet to konkrete eksempler, som kan tolkes som forråelse, siger Jakob Thune, kommunaldirektør i Hvidovre Kommune.

Direktionen har bedt borgerrådgiveren om at dele de observationer, som ligger til grund for vurderingerne i årsberetningen. Borgerrådgiverens årsberetning og kritik er også blevet drøftet i direktionen og blandt centercheferne, og emnet forråelse og god kommunikation med borgerne vil også blive drøftet i MED-systemet.

- Vi har umiddelbart svært ved at genkende billedet af ”udbredt forråelse”, og det er ikke det generelle indtryk af, hvordan kommunens ansatte møder borgerne. Men når en sådan kritik rejses, undersøger vi den selvfølgelig nærmere. Udfordringerne har desværre ikke været italesat af borgerrådgiveren tidligere, så vi har ikke kunnet handle på dem eller lære af de fejl eller problemer, der måtte have været, fortæller Jakob Thune.

Han understreger, at borgerne i Hvidovre skal kunne regne med at blive mødt med respekt, høj faglighed og empati af kommunens medarbejdere.

- Vi ser borgerrådgiverens beretning som et vigtigt redskab i vores arbejde med at sikre borgerne den bedst mulige betjening og behandling. Det er desværre uundgåeligt, at der bliver lavet fejl i så stor en organisation som Hvidovre Kommune, men vi ønsker at have åbenhed om vores fejl, så vi kan lære af dem. Det er med til at sikre, at medarbejderne har de rette rammer og værktøjer til at kunne løse deres opgaver og arbejde respektfuldt med borgerne, siger Jakob Thune.

Når alle kommunens centre har haft lejlighed til at drøfte borgerrådgiverens årsberetning, vil alle input fra centrene blive samlet og forelagt centercheferne og direktionen. Er der behov for opfølgning eller vejledning af medarbejdere i deres kommunikation med borgerne, vil det blive igangsat snarest muligt.

Borgerrådgiverens årsberetning vil blive politisk behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 11. marts.

Man kan læse sagsfremstillingen og borgerrådgiverens årsberetning på kommunens hjemmeside.

Foto: Kommunaldirektør Jakob Thune