Hvidovre til transportminister:  - Udskyd udvidelse af motorvej...

Hvidovre til transportminister:  - Udskyd udvidelse af motorvej...

Transportminister Thomas Danielsen blev fredag præsenteret for Hvidovres ønske om at få udskudt den planlagte udvidelse af Amagermotorvejen med to år, så man kan undersøge, hvordan en overdækningsløsning kan integreres i planerne.

- Vi mener, at når nu motorvejen skal udvides, så kan vi lige så godt indtænke de bedste og grønneste løsninger fra start. Jeg oplevede, at ministeren var meget lydhør og interesseret i projektet med motorvejsoverdækning og de potentialer, det rummer. Han havde dog også nogle bekymringer ift. konsekvenserne af at udskyde motorvejsudvidelsen, fx risikoen for større flaskehalse og afledt trafik andre steder, og dem skal vi selvfølgelig adressere. Men alt i alt var det et meget positivt møde, og vi vil bestemt ikke opgive arbejdet med at få overdækket motorvejen, fortæller borgmester Anders Wolf Andresen.

Del erfaringer

Transportministeren opfordrede da også Hvidovre Kommune til at dele sine erfaringer og forstudier med Vejdirektoratet, som netop er i gang med et mulighedsstudie om overdækning af bynære motorveje. Og den opfordring greb borgmesteren straks.

- Vi deler meget gerne de undersøgelser og resultater, vi har fået lavet. Så kan vi også få kvalificeret de ting, vi taler om, siger Anders Wolf Andresen.

Hvidovre Kommune har bl.a. fået udarbejdet et skitseforslag for en overdækning af Amagermotorvejen fra den vestlige del af Amager Fælled, over Kalvebod-broerne til motorvejskrydset i Avedøre – en strækning på i alt 7,1 km.

De foreløbige beregninger viser, at en sådan overdækning kan reducere antallet af støjplagede boliger med helt op til 7.000 boliger. Og hvis man dækker det med solceller, kan der genereres 72 MW grøn energi om året – det svarer til 50.000 borgeres årlige elforbrug.

Borgere og Ørsted bakker op

Fredagens ministermøde foregik hos Mette Damgaard, der er talsperson for borgergruppen ’Stop Støjforureningen i Hvidovre Syd’. Hun fortalte bl.a. ministeren om de udfordringer, hun og andre borgere oplever med støj fra motorvejen.

Med ved mødet var også Lars Hansen, programdirektør hos energiselskabet Ørsted, som støtter arbejdet med at få overdækket motorvejen med solceller. Ørsted mangler nemlig solenergi til produktionen af energiformen Power-to-X på Avedøre Holme og vil derfor gerne aftage solenergien fra en overdækning. Der mangler generelt arealer til solenergianlæg i Storkøbenhavn, og placeringen af solceller på Amagermotorvejen er optimal for Ørsteds værk på Avedøre Holme.

- Projektet med en motorvejsoverdækning kan være en rigtig stor gevinst for både borgere, klimaet og vores lokale erhvervsliv, så vi arbejder ufortrødent videre. Erfaringerne fra en overdækning af Amagermotorvejen vil også kunne bruges på andre motorvejsstrækninger, fx ved Holbækmotorvejen, siger Anders Wolf Andresen.