Hvidovre uddanner unge til fritidsjob på plejehjem

Hvidovre uddanner unge til fritidsjob på plejehjem

God forberedelse giver en bedre indgang til arbejde med ældre. Derfor samarbejder ungdomsskole og plejehjem om at klæde de 14 til 17-årige på til jobbet.

I flere kommuner har man i løbet af de seneste år gjort sig gode erfaringer med at ansætte unge i fritidsjob på plejehjem. Hvidovre Kommune har nu taget samme skridt - dog med den forskel, at Ældre- og Sundhedsudvalget her givet midler til, at de unge gennemfører et kursus med diplom, inden de starter i job.
Det er Hvidovre Ungdomsskole og plejehjemmene, der sammen står for det 5 modulers forløb, som blev afviklet første gang i efteråret 2022. Det har nu ført til, at 12 unge siden oktober har været ansat på tre af kommunens plejehjem.
Der var 20 pladser på forløbet, som blev præsenteret i ungdomsskolens magasin, og interessen for at komme med på holdet var så stor, at der blev oprettet venteliste og mulighed for at komme med på et nyt hold i 2023.
Formålet med at ansætte de unge på plejehjemmene er at skabe liv og bygge bro mellem generationer.
- Og så kan man jo håbe på, at nogle af dem får lyst til senere at uddanne sig inden for pleje og omsorg, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Hvidovre Kommune, Arne Bech. – For at det skal lykkes, mener vi, at det er vigtigt at klæde de unge på til arbejdet på et plejehjem. Undersøgelser viser nemlig, at mange unge, bliver overraskede over virkeligheden, når de fx som sommervikarer eller i deres sabbatår oplever, hvordan det er at arbejde på velfærdsområderne. Så vi gør både vores ældre borgere og de unge en tjeneste ved at forberede dem godt. Som tidligere formand for Ungdomsskolens bestyrelsen ser jeg også spændende muligheder i det nye projekt for både ældre og unge.
17 elever gennemførte det første kursusforløb i Hvidovre Ungdomsskole. Udover besøg på plejehjem omfattede det emner som hverdagen på et plejehjem, sygdom og sundhed, demens, trivsel og livskvalitet, livshistorie, hjælpemidler, inspiration til aktiviteter, tavshedspligt og andre regler. Desuden har eleverne lært, hvordan de skriver en ansøgning og laver et cv.
Er man 14-17 år og ønsker et fritidsjob på et plejehjem i Hvidovre Kommune SKAL man have gennemført forløbet i Hvidovre Ungdomsskole.
De unge er ansat som ekstra medarbejdere og udfører hverken plejeopgaver eller andre praktiske opgaver. De spiller i stedet spil eller musik med de ældre, går ture, hjælper med mobil og tablet, læser højt, skriver breve, maler, ser på billeder eller hygger på anden måde med de ældre.
På hvert plejehjem er en medarbejder særlig kontaktperson for de unge.
text: Aftalen om, at unge kan ansættes i fritidsjob på plejehjem, blev indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og FOA – Fag og Arbejde i efteråret 2021.
Formålet med aftalen er at sætte rammer for ansættelse af unge og at øge deres interesse og kendskab til ældre- og sundhedsområdet.