Hvidovreparkens helhedsplan er forkastet

Hvidovreparkens helhedsplan er forkastet

KAB og Hvidovreparkens byggeudvalg vil nu genoverveje situationen og komme med et nyt oplæg

Social- og Boligstyrelsen har givet afslag på sammenlægninger af lejligheder i Hvidovreparken.

Det fremgår af et nyhedsbrev til beboerne i boligbebyggelsen. Meldingen er ikke ny, men det er det til gengæld, at KAB og Hvidovreparkens byggeudvalg nu har besluttet, at der skal arbejdes på andre løsninger, hvis der skal gennemføres en udvikling og renovering af Hvidovreparken.

– Vi står nu i en ny situation, som skal løses. Det arbejder vi aktivt på, skriver Hvidovreparkens byggeudvalg ti beboerne.

I følge brevet til beboerne betyder afslaget ”i praksis, at hele Helhedsplanen er forkastet i den nuværende form”. Endvidere står der i brevet beskrevet, at der nu skal arbejdes videre med to løsningsmodeller, hvor der i den ene model fortsat vil blive arbejdet for sammenlægning af boliger.

– KAB vil forsøge at tale med Hvidovre Kommune om muligheden for en genbehandling af sammenlægningsspørgsmålet, således at helhedsplanen kan gennemføres i den oprindelige form, som blev vedtaget på beboermødet i 2022, fremgår det af brevet.

Ny plan

Den anden løsningsmodel vil være at revidere helhedsplanen for Hvidovreparken, hvor KAB går i dialog med Hvidovreparkens byggeudvalg og derefter fremlægger nye muligheder for en helhedsplan.

– Den mest nærliggende løsning er, hvor sammenlægningerne droppes og lejlighederne i blok 4 og 5 renoveres efter samme mønster som de resterende lejligheder i bebyggelsen, står der i nyhedsbrevet.

Såfremt helhedsplanen revideres, kan det imidlertid også få betydning for finansieringen af helhedsplanen.

– Oprindeligt blev sammenlægningerne bragt på banen af Landsbyggefonden, med løfte om ekstra tilskud til projektet. Disse forudsætninger er nu ændret fra politisk side, og derfor er grundlaget for vurderingen og tilskuddet også ændret, står der i nyhedsbrevet.

Konklusionen på ovenstående er for Hvidovreparkens byggeudvalg, der underskriver brevet, at planen er forkastet:

– Det er dét, der sammen med en kraftig forsinkelse i projektet over de sidste par år, er årsagen til, a helhedsplanen nu er midlertidigt forkastet i sin nuværende form, står der i brevet.

Planen for det videre arbejde er, at KAB og Hvidovreparkens byggeudvalg mødes igen i september.

– KAB forventer at have et overblik over situationen og kunne fremlægge et oplæg til dialog om en ny plan i starten af september 2023, hvor Hvidovreparkens byggeudvalg og KAB har aftalt at samles igen, står der i nyhedsbrevet.

red

Foto: Planerne om renovering af Hvidovreparken er både trukket ud og har mødt modstand i Social- og Boligstyrelsen, så nu skal der arbejdes på nye løsninger.