Hvidovreparkens helhedsplan udfordret

 Hvidovreparkens helhedsplan udfordret

Sammenlægning af mindre lejligheder i to blokke afvist af Social- og Boligstyrelsen – det skubber til igangsættelsen af helhedsplanen

Helhedsplanen for Hvidovreparken møder modstand fra Social- og Boligstyrelsen.

Det fremgår af et nyhedsbrev, som beboerne i Hvidovreparken har modtaget.

I nyhedsbrevet står der, at problemet handler om den planlagte sammenlægning af lejligheder i bebyggelsens blok 4 og 5.

– Siden Hvidovreparken godkendte helhedsplanens udformning i sommeren 2022, har den nu været igennem den nødvendige myndighedsbehandling, hvor den skal godkendes af bl.a. Hvidovre Kommune og andre instanser. I den proces er planen med sammenlægning af lejligheder til tilgængelighedsboliger i blok 4 og blok 5 blevet afvist af Social- og Boligstyrelsen, fremgår det af nyhedsbrevet.

Det betyder, at Byggeudvalget, KAB og Landsbyggefonden skal revidere og tilrette den del af projektet, så økonomi og de fremtidige fysiske rammer passer overens med det, der er vedtaget på afdelingsmødet – samt kravene fra Social- og Boligstyrelsen.

Løsning?

Hvidovre Avis har spurgt KAB, hvad administrationsselskabet mener er en realistisk løsning på problemet.

– Det drøftes med byggeudvalget på nuværende tidspunkt. Hvis forslaget til helhedsplanen ændres væsentligt, skal det vedtages på et nyt afdelingsmøde, siger KAB’s byggedirektør Rasmus Jessing.

Forsinker det igangsættelsen af helhedsplanen?

- Ja, det gør det. Det er uvist, hvornår vi kan komme videre i processen, siger Rasmus Jessing.

Årsagen til at Social- og Boligstyrelsen har afvist sammenlægning af lejligheder skyldes en ny lov, hvor Folketinget vil sikre, at små lejligheder i hovedstadsområdet ikke nedlægges. Følgende er en del af lovforslaget, der endte med at blive vedtaget i januar 2021.

– Derudover skal reglerne i renoveringsstøtteordningen forenkles og reglerne om sammenlægning af boliger ændres med henblik på at bevare mindre og billige boliger i de større byer, fremgår det af lovforslaget.

Hvorfor har KAB først nu reageret på den lovændring, der ligger bag Social- og Boligstyrelsens afvisning?

– Det vedtagne forslag trådte i kraft i januar 2021 og giver fortsat mulighed for sammenlægning af boliger – også udenfor de udsatte boligområder. Flere boligafdelinger i KAB-Fællesskabet har fået godkendt lejlighedssammenlægninger inden for den nuværende lovgivning på området. Hvidovre Kommune havde desuden godkendt forslag til Skema A (inklusive boligsammenlægninger), så vi havde en forventning om, det ville blive godkendt i Social- og Boligstyrelsen, siger Rasmus Jessing.

Møde mellem parterne

Af nyhedsbrevet til beboerne i Hvidovreparken fremgår det desuden, at hvis revidering og tilretning af projektet har stor indflydelse på helhedsplanen, vil der blive indkaldt til et afdelingsmøde, hvor ændringerne vil blive grundigt gennemgået. I nyhedsbrevet står der endvidere, at der skulle afholdes møde mellem de involverede parter den 28. juni.

Hvad kom der ud af mødet mellem de involverede parter?

– Det var et positivt møde, men vi kan på nuværende tidspunkt ikke gå i detaljer med udfaldet. Hvidovreparkens omfattende behov for renovering skal løses, og KAB vil i samråd med byggeudvalget arbejde for en løsning, så beboerne i Hvidovreparken får en fremtidssikret boligafdeling med sunde boliger, slutter Rasmus Jessing.

 

key