Hvidovres ældre kan feste, trods – BESPARELSER, RINGE VILKÅR OG MANGLENDE INTERESSE...

Hvidovres ældre kan feste, trods – BESPARELSER, RINGE VILKÅR OG MANGLENDE INTERESSE...

BIRTHE MINGON om et vanskeligt forår for mange frivillige:

LÆSERBREV: Sikken fest vi har haft nu i dette forår...

Hvidovres ældre forstår at feste, trods vilkår og omgivelser. Første dag var torsdag den 10. marts hvor De Frivilliges Ældre afholdt deres årlige sommerfest i en fyldt sal i Kometen, - nåh ja ikke helt fyldt op, der kunne godt være plads til et par fra kommunalbestyrelsen, der ved selvsyn kunne se, at de ældre, trods besparelser magtede at dække op til de mange glade pensionister. De ville også se hvordan pensionisterne ændrede udtryk da musikken med ”Shu-bi-dua gok” i gang. Rollatorerne var blevet parkeret, og der kom liv i dansebenene, og gulvet blev fyldt. Det kunne måske have fået et par kb-medlemmer til at overveje den negative beslutning om ikke at støtte den årlige Seniormesse.

Fredag den 21. marts var der modtagelse af Senior Rådet og De frivillige Ældre i Paletten, tidligere Aktivitetscentret. De var blevet godt modtaget, selvom det var et stort problem med arkivplads. De har også taget imod Rollatorbanden fra Huset. Selvom det bliver et problem for flertallet af Bandens medlemmers deltagelse, da de kommer fra Bredalsparken. Forhåbentlig holder alle medlemmerne fast i dan ugentlige travetur, men det bliver et problem med den længere tur. Også her glimrer KB medlemmerne med deres fravær, trods det at de træffer beslutninger om Rollatorbanden uden at kende til forholdene. Det er kun borgmesteren og nogle få der har ulejliget sig til at gå med. De overlader det til embedsmændene at komme med forslag til forhold omkring Rollatorbanden, og de kan jo frasige sig enhver beslutning med henvisning til, at det er en politisk beslutning.

Så var der kommet gang i flytte og bytteplanerne, kommunalbestyrelsens puslespil, hvor man desværre var kommet til at blande to-tre spil sammen, så intet passede til beslutningerne. I Paletten måtte Senior Rådet og de frivillige ældre dele et kontor, og alt materiale blev henvist til kælderen, så man måtte bære det op og ned hver gang, der blev afholdt et arrangement. Ganske praktisk for gamle rygge.

På Høvedstensvej var det også så småt med kendskab til forholdene. Frivillig Centret havde ved egen hjælp malet og sat tavler op i det lokale, der var blevet anvist, men så skulle rummene der bruges af Sundhedssektoren, man måtte ikke dele lokaler, så igen en flytning til Teater Vestvoldens forladte lokaler. Der blev lagt planer for, hvordan det kunne blive brugeligt, men planerne om at gøre dem brugeligt blev henvist til egen indsats og budget. I mellemtiden er det nu også blevet besluttet, at AOF skal have anvist lokaler samme sted.

Jo Kommunalbestyrelsens spareplaner gav arbejde til de Frivillige,

Birthe Mingon