Hvor går seniorlivet og demensarbejdet i Hvidovre hen?

 Hvor går seniorlivet og demensarbejdet i Hvidovre hen?

Hvem skal nu oplyse borgerne om demens?, skriver MARGIT DAM og ELIN PALM

LÆSERBREV: Det netop besluttede budget for Hvidovre kommune, viser at et flertal i kommunalbestyrelsen bl.a. har besluttet at afslutte “Seniorliv i Hvidovre” og Projekt “Demensvenlig Hvidovre”. Dette for at finde nogle af de millioner som kommunen skal spare, nemlig lidt over en million.

Det er jeg og mange andre pensionister meget kede af og vrede over. Vi som laver frivilligt arbejde i kommunen på disse områder er særligt vrede herover.

Projektet “Demensvenligt Hvidovre” ledet af kommunes meget engagerede projektleder, sammen med en række frivillige, har stået for udarbejdelse af Hvidovre kommunes demenshandlingsplan. Projektet skulle afsluttes i 2025, men bliver nu brat afsluttet.

Vi har nu i flere år arbejdet for at oplyse borgerne om Demens. En vigtig del af arbejdet er at undgå tabuet om demens. Der er bl.a. uddannet demensambassadører, som udbreder viden om demens, hvordan kan man leve et godt liv som dement, pårørendes liv, oplyse forretningslivet om at omgås og hjælpe demente borgere. Arbejde med rummelighed i samarbejde med boligforeninger, oplyse borgerne om kommunens tilbud til demente og deres pårørende i samarbejde med kommunens demenskoordinatorer.

Hvem skal påtage sig dette oplysnings - og udviklingsarbejde fremover, hvis de frivillige opgiver fordi projektet ikke er afsluttet.Der er god grund til bekymring for borgere med demens og deres pårørende.

Seniorliv har bl.a. indeholdt møder for nye og kommende pensionister for at introducere til seniorlivet og kommunens tilbud og hjælp på området.

De virkelig gode gratis kurser for pensionister, flere hvert år, som gav et godt indblik i mange relevante områder, som er vigtige for et godt seniorliv. Om økonomi og mange spørgsmål, som arv og fremtidsfuldmagter. Hvordan overgår man fra arbejdsliv til pensionistliv. Om de mange muligheder der er for et aktivt seniorliv.

Den netop afholdte inspirationsmesse i Kometen for 60+ med mere end 30 foreninger og oplysende og inspirerende foredrag er sikkert afholdt for sidste gang!!

Derfor er det rystende, at det spares væk, fordi det får konsekvenser for de mange seniorer der er og kommer i fremtiden.

Jeg tror, at seniorlivet får sværere vilkår for at udfolde sig, fordi færre vil deltage.

Aktive seniorer er også mere raske seniorer og giver et godt seniorliv.

Det er en hovsaløsning - men på den lange bane bliver det dyrere for kommunen og seniorerne.

Risikoen for at de mange frivillige giver op og flytter deres engagement andre steder hen er stor!

Fordi de både er skuffede og vrede!! Det gælder også undertegnede!!

 

Margit Dam og Elin Palm

Pensionister

Demensambassadører

Medlemmer af Avedøre Lokalråd