Hvorfor ikke udvide den eksisterende ”skurby”?

Hvorfor ikke udvide den eksisterende ”skurby”?

MICHAEL SABROE om indkvartering af ukrainere:

LÆSERBREV: Ved sidste kommunalbestyrelsesmøde blev det oplyst er der kommer 23 ukrainske flygtninge til Hvidovre om måneden.

Dem er vi forpligtet til at huse og den opgave lykkes med placeringer rundt omkring i kommunen.

På samme kommunalbestyrelses blev det så besluttet at anlægge en midlertidig skurby til indkvartering på Høvedstensvej 48. Ved Materialegården, Genbrugshallen og Privatskolen.

Der var forslag om en anden placering, nemlig på grusbanen, der hvor der i dag i forvejen er en række indkvarteringsskure.

Et godt forslag, for da Privatskolen lejede arealet, blev der lagt vand og strøm frem, så man vil uden yderligere udgifter kunne udvide den bestående skurby.

Den placering er også rigtig god af andre årsager, den er central lige ved Frihedens indkøbscenter. Stationsnær for Friheden Station og busholdepladser er også tæt på.

Den sidste årsag er, at det er nemt at knytte netværk til de ukrainere, der bor der i forvejen, samt at der i dag er et samarbejde med Strandmarkskirken, med en ugentlig andagt og samtale grupper, hvor man kan få øvet sit dansk ved at tale med ”indfødte” danskere på dansk.

Alt det findes ikke på Høvedstensvej, så der kommer udgifter til kloakering, el osv. Men som SF fremhævede, ikke noget problem, staten betaler.

Derudover er Høvedstensvej et af de steder i Hvidovre, hvor der er længst til offentlig transport og indkøbsmuligheder. Det er jo et industriområde.

De fleste ukrainere er jo ikke kommet hertil i bil.

Så hørte jeg godt begrundelsen for at fravælge grusbanen…. Det var ”angsten ” for at få en indsigelse, hvis kommunen gav dispensation for Fortidsmindebeskyttelseslinien, der har til formål at sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne.

Flertallet var bange for at sådan en klage ville få opsættende virkning. Det vil næppe være tilfældet her. Der er tale om et midlertidigt byggeri på grund af en helt speciel situation.

Der er ikke noget at være ”bange” for kære KB flertal.

For dem, der ikke ved det så er Simonshøj en lille knold, der i dag er dækket af varmecentral og hegn, ”ikke særlig seværdig” iflg Trapp Danmark.

Så kære KB flertal, tilbage igen, Grusbaneløsninger er mere økonomisk og mere ”brugervenlig”.

Med venlig hilsen

Michael Sabroe