HVORFOR NAVNESKIFT I AKTIVITETSCENTRET?

HVORFOR NAVNESKIFT I AKTIVITETSCENTRET?

LÆSERBREV: Ønsket om navneskift er opstået i forlængelse af workshops afholdt i 2022 og under det efterfølgende strategiarbejde. Det er vokset op fra disse processer og nedefra blandt brugerne.

Brugerrådet har på baggrund af de mange tilbagemeldinger besluttet, at et nyt navn skal til, for at huset kan skabe en ny fortælling, der ikke omhandler et syn på huset som et visiteret daghjemstilbud.

Huset i Hvidovregade er for de friske seniorer og efterlønnere, der selv er med til at skabe aktiviteterne,, samt dækkende bl.a.: samvær, fællesskaber, ”fest og farver”, forebygge social isolation og ensomhed, samt være dækkende for det kommende nye udvidede hus, med også Seniorrådet og De Frivillige Ældre indenfor.

Venlig hilsen

Bent Aarrebo Pedersen.

for Brugerrådet