Hvorfor tænker vi ikke anderledes, når vi taler parkering?

Hvorfor tænker vi ikke anderledes, når vi taler parkering?

Viceborgmester SØREN FRIIS TREBBIEN(Kons): – Gerne debat om parkering!

LÆSERBREV: Mange af os har brug for en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Parkeringsforhold og parkeringspladser er derfor et stort emne i Hvidovre. Men hvor skal alle bilerne være?

I sidste valgperiode (2018-2021) besluttede den daværende kommunalbestyrelse en ny kommuneplan med krav om færre parkeringspladser i forbindelse med nybyggeri. I praksis har det vist sig at være vanskeligt at gennemføre, og et flertal i den nuværende kommunalbestyrelse ønsker derfor at udvide parkeringsnormen, altså kravet om antal parkeringspladser pr. bolig.

Vi i Det Konservative Folkeparti ser helst, at parkeringspladser i gadeniveau begrænses, og vi opfordrer derfor til, at nybyggerier indtænker parkeringskældre i projekterne. Vi er helt med på, at det er en dyr løsning, og at det derfor kan være svært at få sådanne ønsker indarbejdet i udviklingsprojekter. Tanken bør dog ikke udelukkes! Vi ser nemlig hellere, at udenomsarealet ved nybyggerier er grønne arealer og ikke sorte arealer i form af parkeringspladser. Vi foreslår, at vi udover at tænke i parkeringskældre, også begynder at tænke i centralt placerede parkeringshuse i Hvidovre. P-huse, der er skæmmer bybilledet mindst muligt (læs kønne bygninger). Det kan godt lade sig gøre!

Vi vil foretrække, at der bliver anlagt parkeringshuse, f.eks. ved Friheden- og Hvidovre station. Disse bygninger skal bygges på sorte områder, altså de eksisterende parkeringspladser. Derved bliver der plads til flere – mange flere – biler, og omkringliggende nybyggerier kan tillades at indregne hele eller dele af kravet om pladserne for opfyldelse af parkeringsnormen. Man kunne undersøge mulighederne for etableringen af en parkeringsfond, der står for opførelse eller vedligeholdelse af byggeriet.

Ved at bruge stationsnære områder til parkeringshuse kan disse i dagtimerne, hvor pladserne står tomme, bruges til pendlerparkering, der kan betale en daglig afgift. På den måde bidrager Hvidovre også til den grønne omstilling ved, at flere udenbys gæster lader bilen stå her og f.eks. tager toget det sidste stykke ind til København.

Parkering er et emne, som mange har en holdning til. Vi går gerne i dialog om fordele og ulemper ved både parkeringskældre og parkeringshuse. Som udgangspunkt synes vi dog, at vi skal tænke anderledes for at finde de rigtige løsninger, så vi kan opføre/bevare grønne arealer og udnytte sorte arealer bedst muligt.

Lad debatten komme i gang, så vi kan have en god plan og løsning klar, når den nye kommuneplan skal vedtages i 2025.

 

Med venlig hilsen

Søren Friis Trebbien

1. viceborgmester

Det Konservative Folkeparti i Hvidovre