HVORNÅR BLIVER BREDDEIDRÆTTEN PRIORITERET?

 HVORNÅR BLIVER BREDDEIDRÆTTEN PRIORITERET?

Hvornår bliver bredden prioriteret?

LÆSERBREV: Vi har, til vores store undren, erfaret, at den længe ventede – og allerede planlagte hal – ved Langhøjskolen endnu en gang står til at skulle udskydes. Denne gang helt frem til 2030. Det fremgår af administrationens budgetudkast for 2024.

Som skolebestyrelse mener vi, at byggeriet af den planlagte hal ved Langhøjskolen bør sættes i gang med det samme, og altså ikke udskydes endnu en gang.

Langhøjskolen er frontrunners på landsplan hvad angår bevægelse i undervisningen, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem skolens PULS-program, som pt. bliver profileret gennem landsdækkende medier og artikler i fagblade, ligesom Campus Carlsberg og Chris McDonald gennem Just Human er optagede af konceptet og aktivt udbreder det til resten af landet.

Udover PULS har skolen et idrætstilbud, som understøtter børn i skolen, der ønsker at dyrke eliteidræt. Skolens nuværende faciliteter understøtter på ingen måde det store behov for plads til idræt, og derfor er en ny hal altafgørende for at kunne implementere tiltagene yderligere.

At behovet for opgradering er akut, illustreres bedst ved de nærmest Monty Python agtige scener, der udspiller sig hver eneste dag efter PULS. For at komme ind i pigeomklædningsrummet, skal pigerne i udskolingen nemlig igennem både idrætshallen og drengenes omklædningsrum. Det betyder enten, at drengene skal vente med at klæde om til, at pigerne får fri bane gennem idrætshallen eller, at pigerne skal holde sig for øjnene, mens de haster igennem drengenes omklædningsrum. Det er på alle måder uholdbart.

Langhøjskolen kan om kort tid ikke længere bruge lokalerne på Simonshøj til SFO, da Strandmarksskolen skal ombygges. Der vil derfor være brug for plads til de 70-80 børn, der fremover skal være i SFO’en på skolen om eftermiddagen. Vi foreslår at der i forbindelse med byggeriet af den nye hal, skabes plads til SFO’en, da SFO-personalet er certificerede i idrætspædagogik og dermed har rammerne for at skabe motiverende lege og generelt give eleverne mulighed for fysisk udfoldelse.

Strandmarkskvarteret savner et naturligt samlingspunkt ud over havnen. En hal vil, sammen med en åben skole, være et lokalt samlingspunkt til gavn for breddeidrætten og områdets beboere i øvrigt.

Ønsket og behovet for bedre halfaciliteter har stået på i rigtig mange år. Hallen er allerede planlagt – men udskydes nu igen. Det er på tide, at skolen, borgerne og projektet bliver prioriteret og taget oprigtigt seriøst.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Langhøjskolen

Foto: Tegning af eventuel hal ved Langhøjskolen – der nu endnu en gang udskydes. (Arkiv foto)