- I har ikke blik for miljøpåvirkningerne..

 - I har ikke blik for miljøpåvirkningerne..

– sagde Brøndbys nyslåede borgmester om Hvidovres ”de 9 øer-projekt” ved Avedøre Holme ved Årets Bio Folkemøde der behandlede et af de store miljøspørgsmål: ”Køge Bugt som marin naturnationalpark”

Hvidovres borgmester gjorde opmærksom på, at de syv kommuner som er imod ’Holmene’, også selv bidrager til forureningen af bugten med deres kloakudledninger og deres landbrugsforureninger fra baglandet. Hvidovres nye ”lebensraum” og arealudvidelse på 4 km2 skal skabes i form af ni øer ud i Kalveboderne. De skal, ifølge Anders Wolf, skabe grønne arbejdspladser, mere natur og rekreative fritidsaktiviteter for Hvidovreborgerne. Fra salen bakkede Hvidovres tidligere borgmester Helle Adelborg (A) op om Anders Wolfs udlægning i et meget indigneret indlæg. Derimod forholdt socialdemokraternes nuværende borgmesterkandidat Anders Liltorp sig tavs under hele debatten.

Dagen før søndagens Bio Folkemøde på Risbjerggaard var Maja Højgaard tiltrådt som Brøndbys nye socialdemokratiske borgmester. Derfor var der på forhånd stor spænding om hvilken linje hun ville afstikke på sin første officielle paneldebat om Køge Bugt.

Brøndby stjal billedet

Maja Højgaard talte om Anders Wolf og Helle Adelborgs Holme-projekt som en del af fortidens blinde vækst-driver med forurening, drab på fiskeyngel og ulidelig trafikstøj til følge. Et ekspansivt kæmpe-projekt, som ikke har øje for miljøpåvirkningerne af vores fælles hav, som altså ikke er Hvidovres hav alene. EU’s vanddirektiver vender tommelfingeren nedad til projekter som Holmene. Vandkvaliteten i Øresund skal derimod være dramatisk forbedret om få år, og så nytter det ikke at Hvidovre trækker i den gale retning.

Maja Højgaard sluttede af med at synge Lundeborg-hymnen i en særlig lokal version, som der er tradition for at synge på Brøndbys pensionistskovture: ” Er du trist og har du sorg i sinde, så tag med mig ned til Brøndby Strand. Her er skov og strand ….”. Hun høstede stort bifald da hun afslutte sådan: ”Jeg vil bare sige, det er den slags følelser I piller ved”.

Ikke en reel dialog

Solrøds borgmester Emil Blücher (LA) sagde at det helt store projekt som de syv kommuner kunne se et miljøproblem i er klart Holmene. Køge Bugt Alliancen ser mange af Hvidovres fine plancher og tegninger af Holmene som greenwashing. Man ønsker Holmene realiseret for enhver pris, og så arbejder man sig baglæns. Vi må ikke få indflydelse på om projektet skal blive til noget. Det er ikke en reel dialog. Hvis man skulle gøre noget effektivt nu og her, så skulle man forlænge det udledningsrør der er fra det nuværende rensningsanlæg. Det konkluderer professor Stig Markagers rapport fra Århus Universitet. Opfyldningen får negativ effekter på ålegræs og på fuglelivet. Den kemiske tilstand er allerede nu dårlig. Alt det vil vi gå videre med på Havets Folkemøde i Brøndby 24. august sagde borgmester Emil Blücher fra Solrød Kommune. Ifølge nyhederne på DR P4 udtaler Anders Wolf Andresen efter folkemødet at han håber at høringen kan være med til at skabe en god dialog og holde gang i projektet. Større uddrag af debatten kan ses på video på Bio Folkemødets Facebookside facebook.com/biofolkemoede

Foto: Borgmester Anders Wolf Andresen, borgmester i Brøndby Maja Højgaard, kollegaen Emil Blycher fra Solrød og bagest Michael Kruse fra hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening.